Aktualności

Dobierz faktoring odpowiedni dla Twojego biznesu!

Według statystyk Polskiego Związku Faktorów na koniec 2017 r. na rachunkach bankowych krajowych przedsiębiorców znajdowało się około 25,5 mld zł pochodzących od firm faktoringowych. Ta forma finansowania działalności systematycznie zyskuje na znaczeniu. Korzysta z niej już ponad 9 tys. podmiotów gospodarczych. Jednak w Polsce działa prawie 2 mln firm i wiele z nich niejednokrotnie znalazło się w sytuacji braku środków na zapłatę należnych podatków czy wynagrodzeń lub musiało czekać na uregulowanie zobowiązań przez swoich kontrahentów.

W poniższym artykule radzimy jak dobrać rodzaj faktoringu do specyfiki swojego biznesu, aby czerpać z niego największe korzyści.

 

Faktoring klasyczny (z regresem)

Faktoring, w największym uproszczeniu, polega na zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do firmy faktoringowej. Firma faktoringowa – faktor, przekazuje mu pełną lub częściową zapłatę w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi dokonuje zapłaty do faktora zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach). Dzięki temu przedsiębiorstwo, które korzysta z faktoringu może zaoferować swoim kontrahentom długie terminy płatności, a zarazem uniknąć oczekiwania na środki finansowe do dnia wymagalności faktur.

„Ten rodzaj finansowania jest najbardziej odpowiedni dla podmiotów gospodarczych posiadających stałych i godnych zaufania odbiorców, ponieważ ryzyko niewypłacalności płatników faktoringowych pozostaje po stronie faktoranta.” mówi Katarzyna Sokoła, Członek Zarządu INDOS SA.

Cechy charakterystyczne:

  • Wymagana jest zgoda płatnika faktoringowego
  • Brak zabezpieczeń majątkowych
  • Najniższa prowizja ze względu na mniejsze ryzyko pod stronie firmy faktoringowej
  • Faktor weryfikuje wiarygodność finansową płatników
  • Prowizja płatna z dołu – po spłacie należności dokonanej przez płatnika faktoringowego.

Faktoring niejawny (cichy)

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z faktoringu klasycznego, odbiorca jego towarów lub usług musi wyrazić zgodę na przeniesienie praw do wierzytelności na rzecz faktora. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy płatnik nie akceptuje cesji? Rozwiązaniem jest faktoring niejawny. Od standardowej usługi faktoringu różni się tym, że płatnik nie jest informowany o faktoringu, a przelew wierzytelności na firmę faktoringową nie jest dokonywany.

„W przypadku faktoringu niejawnego, gdzie ryzyko po stronie instytucji finansowej jest podwyższone, prowizja jest nieco wyższa w porównaniu z faktoringiem klasycznym. Dlatego z tego rodzaju faktoringu powinny korzystać tylko te firmy, które nie są w stanie uzyskać zgody na cesje od swojego kontrahenta. Nasza firma bardzo często pomaga swoim klientom taką zgodę uzyskać, ponieważ jest to korzystne zarówno dla nas jak i dla naszego klienta.” radzi Katarzyna Sokoła.

 

Cechy charakterystyczne:

  • Płatnik faktoringowy nie jest informowany
  • Wymagane jest zabezpieczenie i ustanowienie konta kontrolowanego
  • Prowizja płatna z dołu – po spłacie należności dokonanej przez płatnika faktoringowego.

Faktoring odwrotny

Ciekawą i mniej znaną formą finansowania podmiotów gospodarczych jest faktoring odwrotny. Jego odwrotność, w stosunku do faktoringu klasycznego, polega na tym, że jest usługą skierowaną do podmiotów dokonujących zakupów, a nie do sprzedawców.

W ramach tej usługi instytucja finansowa (faktor) płaci za towary lub usługi dostawcom swojego klienta. Natomiast klient w ustalonym w umowie terminie spłaca faktorowi zaciągnięte zobowiązanie powiększone o prowizję.

Faktoring odwrotny doskonale sprawdza się w przypadku firm współpracujących ze stałymi dostawcami, którzy wymagają płatności gotówkowych za dostarczane towary/usługi lub oferują bardzo krótkie terminy płatności. Usługa niesie szczególne korzyści firmom współpracującym z dostawcami, którzy oferują skonto, czyli rabat za przedterminowe płatności.

„Dla niektórych firm korzystanie z faktoringu odwrotnego jest bezkosztowe. Dzieje się tak, w przypadku, gdy dostawca otrzymuje od faktora zapłatę jeszcze przed terminem, a odbiorca w zamian za natychmiastową płatność wynegocjuje lepsze warunki zakupu towarów. Wynegocjowany upust może całkowicie pokryć koszty usługi, a nawet przynieść zysk.” – przekonuje Katarzyna Sokoła.

Cechy charakterystyczne:

  • Wizerunek rzetelnego płatnika i wiarygodnego partnera biznesowego dzięki fakturom opłaconym w terminie.
  • Finansujemy faktury, których termin płatności dopiero zapadnie; przeterminowane, za które zapłacimy w terminie ustalonym z Klientem np. w ciągu 24h oraz faktury proforma – zaliczkowe, za które zapłacimy w terminie ustalonym z Klientem np. w ciągu 24h.

www.faktoring.indos.pl