Poleć naszą stronę znajomemu!

a a a
Indos > Oferta > Faktoring

Faktoring

Wykorzystując faktoring możesz oferować swoim odbiorcom wydłużone terminy płatności, jednocześnie utrzymując płynność finansową i terminowo regulując swoje zobowiązania. Zwiększasz swoją konkurencyjność oraz budujesz w ten sposób pozytywny wizerunek w oczach swoich kontrahentów.Faktoring jest szczególnie polecany, gdy:

 • potrzebujesz szybkiego dostępu do pieniędzy,
 • Twoi odbiorcy oczekują dłuższych terminów płatności,
 • masz stałych i zaufanych odbiorców towarów i usług, którzy oczekują lepszych warunków współpracy,
 • rozpoczynasz współpracę z nowym kontrahentem i nie znasz jego pozycji rynkowej oraz zdolności do terminowego regulowania zobowiązań,
 • Twoim celem jest zdyscyplinowanie i zmobilizowanie dłużników do terminowego wywiązywania się z płatności,
 • ponoszone przez Ciebie koszty z tytułu udzielanych kredytów kupieckich są zbyt wysokie,
 • chcesz dokładniej planować wpływy i wydatki.


Pakiet bezpłatnych usług, które oferujemy w ramach faktoringu:

 • kontrola terminowości i monitoring płatności kontrahentów objętych faktoringiem.
 • księgowanie i rozliczanie należności objętych faktoringiem.
 • raportowanie  o  stanie  rozliczeń  pomiędzy  wszystkimi podmiotami biorącymi udział w faktoringu.


Standardowe warunki transakcji

 • minimalny limit finansowania  - 20 000 zł
 • wypłacana zaliczka - do 95% kwoty faktury
 • całkowity koszt transakcji - od 1,49% miesięcznie
 • brak ograniczeń co do branży działania, wielkości  obrotów,  okresu  funkcjonowania na rynku faktoranta i płatnika faktoringowego

 

Jakie parametry decydują o kosztach faktoringu?

 • wiarygodność płatnika faktoringowego i faktoranta (im bardziej  stabilna  kondycja  finansowa  tych  podmiotów, tym niższa prowizja)
 • jakość  zabezpieczeń  transakcji  (nieruchomości  i  ruchomości obniżają wysokość prowizji)
 • liczba  płatników  faktoringowych  i  faktur  (im  większa, tym niższa prowizja)
 • wysokość  limitu  finansowania  (im  wyższy,  tym  niższa prowizja)
 • wysokość wypłacanej zaliczki (im wyższa, tym wyższa prowizja)

 

 

Udział umów faktoringowych w ogólnej liczbie transakcji przeprowadzanych przez naszą spółkę stale rośnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszej ofercie znajduje się wiele opcji faktoringu m.in.: faktoring niepełny, faktoring pełny, faktoring niejawny czy faktoring odwrotny. Dzięki temu każdy Klient może wybrać rozwiązanie najlepiej dostosowane do jego potrzeb. Dowiedz się więcej o rodzajach faktoringu >>

 

Sprawdź opinie naszych Klientów >>