Scroll
Finansowanie Finansowanie

Pożyczka

Udzielamy pożyczek krótkoterminowych podmiotom gospodarczym. Nasza usługa finansowania jest alternatywą dla standardowych ofert bankowych, ponieważ jesteśmy szybsi, mamy prostsze procedury i mniejsze wymagania w stosunku do Pożyczkobiorców.

Złóż wniosek

Jakie parametry decydują o kosztach pożyczki?

1.

Wysokość pożyczki i okres spłaty.

2.

Wiarygodność źródeł spłaty zobowiązań.

3.

Rzetelność płatnicza podmiotu, który spłaca zobowiązanie (im bardziej stabilna kondycja finansowa płatnika, tym niższa prowizja).

4.

Jakość zabezpieczeń transkacji (zabezpieczenie rzeczowe w postaci nieruchomości i ruchomości obniża koszt prowizji).

Rodzaje finansowania:

Standardowe warunki transakcji:

Finansowania udzielamy firmom funkcjonującym na rynku od ponad 12 miesięcy.

 • Minimalna kwota pożyczki to 50 000 zł.
 • Maksymalny okres finansowania to 6 miesięcy.

Korzystając z naszego finansowania możesz przeznaczyć pieniądze  na dowolny cel np.:

 • spłatę zobowiązań wobec swoich dostawców, 
 • zakup materiałów do produkcji,
 • zakup środków trwałych, tj. maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych,
 • zakup nieruchomości,
 • zakup środków transportu,
 • bieżącą poprawę płynności finansowej.

Pomoc finansowa w czasie oczekiwania na kredyt

Szybka wypłata

Jeśli bank w nieskończoność rozpatruje Twój wniosek kredytowy, a Ty pilnie potrzebujesz gotówki skorzystaj z naszego finansowania. Pieniądze wypłacimy Ci w ciągu 3 dni!

Krótki proces weryfikacji wniosku o pożyczkę

Procedura oceny kondycji finansowej pożyczkobiorcy jest oparty jedynie o złożony w banku wniosek kredytowy.

Dogodny okres finansowania

Pożyczka udzielana jest na czas oczekiwania na wypłatę z banku i jest ona spłacana ze środków uzyskanych w ramach kredytu.

Zasady udzielenie finansowania

 • Pożyczka skierowana do firm, które są w trakcie procedowania wniosku kredytowego w banku
 • Kwota pożyczki od 100 000 do 3 000 000 zł.
 • Brak opłat za weryfikację wniosku o pożyczkę.

 

Jak to działa?

1.

Rozpatrywanie Twojego wniosku kredytowego przez bank trwa bardzo długo, a Ty pilnie potrzebujesz pieniędzy

2.

Składasz wniosek o pożyczkę do INDOS SA.

3.

INDOS SA szybko rozpatruje wniosek i wypłaca środki w ciągu 3 dni.

4.

Bank spłaca pożyczkę w ramach udzielonego kredytu.

Zobacz case study

Proste zabezpieczenie

Zabezpieczeniem pożyczki jest ustanowienie przewłaszczenia na nieruchomości (własnej lub użyczonej) tj. mieszkanie, dom, lokal użytkowy, działka budowlana, gospodarstwo rolne, hala lub ruchomości (własnej lub użyczonej) tj. środki transportu.

Skrócony proces weryfikacji wniosku o pożyczkę

Procedura weryfikacji wniosku ograniczona jest do oceny przedmiotu zabezpieczenia.

Szybka wypłata

Decyzja o udzieleniu finansowania i przelew środków dokonywany jest do 3 dni roboczych.

Zasady udzielenie finansowania

 • Kwota pożyczki od 100 000 do 5 000 000 zł.
 • Maksymalna wartość pożyczki to 30% wartości zabezpieczenia.
 • Brak opłat za weryfikację wniosku o pożyczkę.

Jak to działa?

1.

Klient
Składa wniosek o pożyczkę, w którym proponuje przedmiot zabezpieczenia

2.

INDOS SA
Weryfikuje wniosek i ocenia przedmiot zabezpieczenia

3.

Klient i INDOS SA
Na przedmiocie zabezpieczenia ustanawiane jest przewłaszczenie

4.

INDOS SA
Wypłaca środki w ciągu 3 dni

Innowacja w produktach finansowych

Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  Klientów,  stworzyliśmy nowoczesne  i  elastyczne  narzędzie  finansowania,  jakim jest  Ramowa  Umowa  Finansowania.  Daje  ona  możliwość korzystania z wielu różnych usług poprawiających płynność finansową  w  zależności  od  aktualnych  potrzeb  Klienta.

Zalety umowy:

 • Klient ma ustalony limit finansowania,
 • zabezpieczenie ustanawiane jest tylko raz,
 • proces decyzyjny przyznawania kolejnych środków jest uproszczony.

Szybka wypłata

Decyzja o udzieleniu finansowania i przelew środków dokonywany jest do 3 dni roboczych.

Skrócony proces weryfikacji wniosku o pożyczkę 

Weryfikacja wniosku jest ograniczona do oceny wartości statku powietrznego.

Dostępność 

Finansowania udzielamy również tym firmom, które w ocenie banku nie mają zdolności kredytowej.

Dogodny okres spłaty

Wysokość rat  i harmonogram spłaty pożyczki jest ustalana indywidualnie z każdym pożyczkobiorcą.

Warunki udzielenia pożyczki

 • Finansowania udzielamy podmiotom gospodarczym.
 • Oferta dotyczy statków powietrznych ultralekkich i certyfikowanych o wadze do 5700 kg zarejestrowanych w Polskim Rejestrze Statków Powietrznych.
 • Kwota pożyczki od  100 000 zł.

Na co możesz przeznaczyć pożyczkę?

 • na wpłatę początkową

Skorzystaj z pożyczki, jeśli przeszkodą w uzyskaniu leasingu jest konieczność dokonania dużej wpłaty początkowej lub gdy dzięki większej wpłacie możesz otrzymać korzystniejszą ofertę leasingu.

 • na spłatę raty lub innych zobowiązań wynikających z umowy leasingu

Jeśli brakuje Ci środków na spłatę rat leasingowych, nie czekaj aż problem urośnie i firma leasingowa wypowie Ci umowę. Skorzystaj z dedykowanej na ten cel pożyczki.

 • na spłatę ostatniej raty

Jest to dobre rozwiązanie, gdy duża, ostatnia rata leasingu przekracza Twoje bieżące możliwości finansowe.

Warunki finansowania

 • Standardowa kwota pożyczki od 5.000 do 50.000 zł (możliwe jest uzyskanie pożyczki w wyższej kwocie).
 • Okres finansowania do 36 miesięcy (okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż okres spłaty leasingu).
 • Spłata pożyczki może być zawieszona na okres do 3 miesięcy.
 • Warunkiem wypłaty środków jest wcześniejsze podpisanie umowy leasingowej.

Dlaczego warto wybrać naszą pożyczkę?

 • Brak opłat za weryfikację wniosku o pożyczkę.
 • Wygoda – składanie wniosku o udzielenie pożyczki oraz podpisanie umowy odbywa się online.
 • Szybka wypłata – wniosek jest rozpatrywany w ciągu 24 h, a przelew dokonywany jest zaraz po podpisaniu umowy pożyczki.

Wymagane dokumenty do wniosku:

 • Dokumenty finansowe – bilans, rachunek zysków i strat lub wypis z książki przychodów i rozchodów za ostatnie 2 lata.
 • Zaświadczenia z ZUS i US o stanie zobowiązań.
 • Umowa leasingu, jeśli została już podpisana. 

Złóż wniosek o pożyczkę w leasingu >>

Jak to działa?

1.

Składasz wniosek o udzielenie pożyczki w leasingu.

2.

Natychmiast rozpatrujemy wniosek.

3.

Podpisujemy umowę pożyczki.

4.

Przesyłasz nam kopię podpisanej umowy leasingu.

5.

Wypłacamy środki finansowe.

Jakie są zalety korzystania z usługi finansowania?

Środki możesz przeznaczyć na dowolny cel

Środki możesz przeznaczyć na dowolny cel

m.in. na spłatę zobowiązań wobec swoich dostawców, na zakup materiałów do produkcji czy na bieżącą poprawę płynności finansowej.

Szybkie uzyskanie gotówki

Szybkie uzyskanie gotówki

decyzję o udzieleniu finansowania jesteśmy w stanie podjąć w ciągu jednego dnia.

Elastyczne podejście do zabezpieczenia ryzyka finansowego

Elastyczne podejście do zabezpieczenia ryzyka finansowego

Zabezpieczenie transakcji może być ustanowione, np. na środkach trwałych, nieruchomościach, wierzytelnościach.

Nasze wynagrodzenie jest określone w przejrzysty sposób

Nasze wynagrodzenie jest określone w przejrzysty sposób

nie wprowadzamy do umowy żadnych ukrytych kosztów obsługi.

Masz możliwość odnowienia pożyczki

Masz możliwość odnowienia pożyczki

po spłacie