Oferta

Zlecenie windykacji

1. Informacje o Zleceniodawcy
2. Informacja o wierzytelności
3. Informacje o dłużniku
4. Dokumenty potwierdzające wierzytelność

Sposób udokumentowania wierzytelności : faktura, nota odsetkowa, umowa, weksle, zlecenie, protokół odbioru, WZ, inne

5. Finalizacja
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę INDOS SA zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr. 133, poz. 883 ze zm.) Wypełnienie niniejszego formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Poprzez wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza Zleceniodawca przekazuje do analizy Zleceniobiorcy zapytanie o możliwość sprzedaży wskazanej w formularzu wierzytelności wobec wskazanego dłużnika.
reCAPTCHA Public Key not found. Both Public and Private keys must be set in order for reCAPTCHA to function.

Wypełnienie niniejszego formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Poprzez wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza Zleceniodawca przekazuje do analizy Zleceniobiorcy zapytanie o możliwość prowadzenia postępowania windykacyjnego co do wskazanej w formularzu wierzytelności wobec wskazanego dłużnika.