Poleć naszą stronę znajomemu!

a a a
Indos > Oferta > Zakup wierzytelności

Zakup wierzytelności

Kupujemy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego. Transakcja taka dokonywana jest na podstawie umowy zakupu należności, zwanej również cesją lub przelewem wierzytelności. Na mocy umowy wszelkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki przechodzą na kupującego, natomiast wierzyciel otrzymuje umówioną zapłatę.

Zakupujemy wierzytelności zarówno wymagalne, jak i niewymagalne. Nowością w naszej ofercie jest restrukturyzacja zadłużenia.


Ważny warunek
Zakup wierzytelności nie jest możliwy bez zgody dłużnika, jeśli uzależnił on dokonanie cesji wierzytelności od swojej pisemnej zgody.

  

Sprawdź opinie naszych Klientów >>