Poleć naszą stronę znajomemu!

a a a
Indos > Oferta > Zakup wierzytelności

Zakup wierzytelności

Kupujemy wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego. Transakcja taka dokonywana jest na podstawie umowy zakupu należności, zwanej również cesją lub przelewem wierzytelności. Na mocy umowy wszelkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki przechodzą na kupującego, natomiast wierzyciel otrzymuje umówioną zapłatę.


Ważny warunek
Zakup wierzytelności nie jest możliwy bez zgody dłużnika, jeśli uzależnił on dokonanie cesji wierzytelności od swojej pisemnej zgody.

  

Sprawdź opinie naszych Klientów >>