Opinie klientów

Wszystkie opinie

Właściciel firmy budowlanej

Współpracowaliśmy z INDOS SA w zakresie sprzedaży wierzytelności. Była to niestandardowa transakcja, ponieważ wierzytelność, którą chcieliśmy sprzedać była objęta zakazem cesji. INDOS pomógł nam w dopełnieniu formalności koniecznych do realizacji transakcji – porozumiał się z naszym kontrahentem i doprowadził do podpisania przez niego zgody na cesję.

Prezes Zarządu firmy z branży PR

Firma INDOS SA przeprowadziła bezpośrednie negocjacje z naszym kontrahentem doprowadzając do podpisania ugody. Dokument ten pomógł w zmotywowaniu dłużnika do uregulowania zobowiązania i w efekcie odzyskaliśmy nasze pieniądze. Sprawa została zamknięta na etapie działań polubownych, dzięki czemu koszty windykacji nie zostały powiększone o opłaty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym. Współpraca przebiegała w sposób profesjonalny […]

Właściciel firmy transportowej

Skorzystaliśmy z faktoringu w INDOS SA. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, ponieważ wszelkie formalności zostały ograniczone do minimum i załatwione w ciągu 2 dni.

Właściciel firmy budowlanej

Skorzystaliśmy z faktoringu odwrotnego w INDOS SA. Do finansowania oddaliśmy jedną fakturę. INDOS SA zgodnie z ustalonym terminem wypłacił naszemu dostawcy zaliczkę za dostawę kruszywa.

Prezes Zarządu firmy wielobranżowej

Współpracowaliśmy z INDOS SA w zakresie sprzedaży wierzytelności. Firma zapewniła nam profesjonalną i sprawną obsługę. Załatwienie formalności związanych z realizacja transakcji, mimo wysokiej wartości wierzytelności, przebiegło  sprawnie i szybko.

Prezes firmy wykonującej instalacje elektryczne

INDOS SA udzielił nam finansowania, mimo że jesteśmy firmą nowopowstałą i nie posiadamy historii kredytowej. Spółka wykazała się elastycznością przy ustalaniu warunków umowy, wszelkie formalności zostały ograniczone do minimum i załatwione bardzo szybko. Zabezpieczeniem transakcji są jedynie weksle.

Właściciel firmy działającej na rynku kamieniarstwa budowlanego

Ponieważ z częścią naszych kontrahentów podpisaliśmy umowy zawierające klauzulę zakazu cesji, faktoring niejawny jest dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z INDOS SA. Mimo, iż korzystamy z usługi niestandardowej, wszelkie formalności zostały załatwione bardzo szybko.