Aktualności

Publikacja raportu okresowego za III kw.

 

Raport za III kwartał 2017 roku pokazuje, że wyniki finansowe naszej Spółki utrzymują tendencję wzrostową.

 

„Powody do optymizmu daje fakt, że przychody prawie w całości są generowane przez przychody ze sprzedaży i wynik netto”  wyjaśnia Ireneusz Glensczyk, prezes zarządu Indosu.

 

Przychody ze sprzedaży usług za III kw. wyniosły 10,2 mln zł, czyli o wzrosły 11% w stosunku do ubiegłorocznego wyniku. Spółka może także pochwalić się wzrostami w zakresie zysku ze sprzedaży usług, który wyniósł 4,9 mln (22% więcej w stosunku do III kw. 2016) i zysku netto w wysokości 2,8 mln zł (40% więcej w stosunku do III kw. 2016).

 

„Jesteśmy po zakończonej powodzeniem emisji obligacji serii K1 o wartości 15 milionów złotych, która odbyła się w październiku. Emisja zwiększa znacznie możliwości inwestycyjne Spółki, co z pewnością przełoży się na lepsze wyniki w przyszłości.” dodaje Ireneusz Glensczyk, prezes zarządu Indosu.

Zobacz raport >>