Aktualności

Raport za IV kw. 2017 opublikowany

Z opublikowanego raportu za IV kw. 2017 r. wynika, że przychody spółki ze sprzedaży produktów w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku wzrosły o 21% do kwoty 14,6 mln zł, a zysk ze sprzedaży o 10% do kwoty 5,4 mln zł. Wzrost ten w głównej mierze wynika ze wzrostu o 119%  przychodów z faktoringu odwrotnego oraz o 57% przychodów z pożyczek.
Pożyczki były w 2017 roku źródłem 39% przychodów spółki, a faktoring 43% . W ramach usług faktoringowych 20% przychodów zostało wygenerowanych przez faktoring odwrotny.

O wydarzeniach, które miały wpływ na wyniki spółki czytaj w raporcie okresowym za IV kw. 2017r.  >>