Relacje inwestorskie

Raport bieżący ESPI 39/2017

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionych informacji dotyczących częściowego zaspokojenia przez Emitenta roszczeń spółki z branży produkcji chemikaliów

Zarząd Spółki INDOS SA (dalej „Emitent”) na podstawie art. 17 ust. 1. w zw. z art. 17 ust. 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji […]

Raport bieżący ESPI 37/2017

Spłata pożyczki kontrahenta z branży metalowej i zawarcie nowej umowy pożyczki

Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2017 informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 r. została spłacona w całości pożyczka w wysokości 1.000.000 zł udzielona w dniu 14 lipca 2017 r. kontrahentowi z branży metalowej. W tym samym dniu tj. 1 grudnia 2017 r. została podpisana nowa umowa pożyczki z tym […]