Relacje inwestorskie

Kalendarium

  • raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 15 lutego 2017 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2017 r. – 11 sierpnia 2017 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2017 r.– 14 listopada 2017 r.
  • raport roczny za 2016 r. – 12 kwietnia 2017 r.