Relacje inwestorskie

Kalendarium

  • raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. –  14 lutego 2018 r.

  • raport kwartalny za I kwartał 2018 r.  –  15 maja 2018 r.

  • raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 10 sierpnia 2018 r.

  • raport kwartalny za III kwartał 2018 r. –  14 listopada 2018 r.

  • raport roczny za 2017 r. – 12 kwietnia 2018 r.