Relacje inwestorskie

Obligacje

 

Obligacje INDOS SA – seria A
Oferujący i doradca finansowy Copernicus Securitiec SA
Maksymalna wartość programu emisji 10 000 000 zł
Nominał 1 000 zł
Oprocentowanie WIBOR 6M+600pb
Wartość emisji 8 000 000 zł
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Typ oferty prywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Zabezpieczenie Zastaw rejestrowy na portfelu wierzytelności o wartości 15.000.000 zł
Data wykupu 08.12.2014

 

Obligacje INDOS SA – seria B
Maksymalna wartość programu emisji 2 000 000 zł
Nominał 200 000 zł
Oprocentowanie WIBOR 6M+5,5%
Wartość emisji 2 000 000 zł
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Typ oferty prywatna
Zabezpieczenie nie są zabezpieczone
Data wykupu 21.07.2014

 

Obligacje INDOS SA – seria C
Maksymalna wartość programu emisji 10 000 000 zł
Nominał 200 000 zł
Oprocentowanie WIBOR 6M+5,5%
Wartość emisji 3 200 000 zł
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Typ oferty prywatna
Zabezpieczenie nie są zabezpieczone
Data wykupu 08.10.2016

 

Obligacje INDOS SA – seria D
Maksymalna wartość programu emisji 1 000 000 zł
Nominał 10 000 zł
Oprocentowanie 8%
Wartość emisji 800 000 zł
Okres odsetkowy w terminie wykupu
Typ oferty prywatna
Zabezpieczenie nie są zabezpieczone
Data wykupu 02.06.2015

 

Obligacje INDOS SA – seria F
Maksymalna wartość programu emisji 3 000 000 zł
Nominał 200 000 zł
Oprocentowanie 1% w skali miesiąca
Wartość emisji 800 000 zł
Okres odsetkowy w terminie wykupu
Typ oferty prywatna
Zabezpieczenie nie są zabezpieczone
Data wykupu 30.06.2014

 

Obligacje INDOS SA – seria G
Maksymalna wartość programu emisji 3 000 000 zł
Nominał 200 000 zł
Oprocentowanie 8,5%
Wartość emisji 3 000 000 zł
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Typ oferty prywatna
Zabezpieczenie nie są zabezpieczone
Data wykupu 30.06.2016

 

Obligacje INDOS SA – seria H
Maksymalna wartość programu emisji 2 000 000 zł
Nominał 200 000 zł
Oprocentowanie 8,5%
Wartość emisji 2 000 000 zł
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Typ oferty prywatna
Zabezpieczenie nie są zabezpieczone
Data wykupu 21.07.2014

 

Obligacje INDOS SA – seria E
Maksymalna wartość programu emisji 7 000 000 zł
Nominał 200 000 zł
Oprocentowanie 8%
Wartość emisji 1 000 000 zł
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Typ oferty prywatna
Zabezpieczenie nie są zabezpieczone
Data wykupu 02.12.2016

 

Obligacje INDOS SA – seria I
Oferujący i doradca finansowy Copernicus Securitiec SA
Maksymalna wartość programu emisji 10 000 000 zł
Nominał 1 000 zł
Oprocentowanie 8,5%
Wartość emisji 6 000 000 zł
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Typ oferty prywatna
Obrót wtórny rynek Catalyst
Zabezpieczenia Obligacje zostały zabezpieczone poprzez zastaw rejestrowy na pakiecie  wierzytelności faktoringowych oraz pakiecie wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie o wartości 20.703.482 zł.
Data wykupu 31.10.2017

 

Obligacje INDOS SA – seria G1
Maksymalna wartość programu emisji 3 000 000 zł
Nominał 200 000 zł
Oprocentowanie 7%
Wartość emisji 3 000 000 zł
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Typ oferty prywatna
Zabezpieczenie nie są zabezpieczone
Data wykupu 30.06.2018

 

Obligacje INDOS SA – seria H1
Maksymalna wartość programu emisji 2 000 000 zł
Nominał 200 000 zł
Oprocentowanie 7%
Wartość emisji 2 000 000 zł
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Typ oferty prywatna
Zabezpieczenie nie są zabezpieczone
Data wykupu 21.07.2018

 

Obligacje INDOS SA – seria C1
Maksymalna wartość programu emisji 3 200 000 zł
Nominał 200 000 zł
Oprocentowanie 7%
Wartość emisji 3 200 000 zł
Okres odsetkowy 6 miesięcy
Typ oferty prywatna
Zabezpieczenie nie są zabezpieczone
Data wykupu 08.10.2018

 

Obligacje INDOS SA – seria J
Maksymalna wartość programu emisji 8 500 000 zł
Nominał 100 zł
Oprocentowanie WIBOR 3M +marża 4,6%
Wartość emisji 8 500 000 zł
Okres odsetkowy 3 miesiące
Typ oferty prywatna
Zabezpieczenie zabezpieczone
Data wykupu 22.11.2019