Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

2017IV kwartał

Raport bieżący ESPI 39/2017

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionych informacji dotyczących częściowego zaspokojenia przez Emitenta roszczeń spółki z branży produkcji chemikaliów

Zarząd Spółki INDOS SA (dalej „Emitent”) na podstawie art. 17 ust. 1. w zw. z art. 17 ust. 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji […]

Raport bieżący ESPI 37/2017

Spłata pożyczki kontrahenta z branży metalowej i zawarcie nowej umowy pożyczki

Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2017 informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 r. została spłacona w całości pożyczka w wysokości 1.000.000 zł udzielona w dniu 14 lipca 2017 r. kontrahentowi z branży metalowej. W tym samym dniu tj. 1 grudnia 2017 r. została podpisana nowa umowa pożyczki z tym […]

Raport bieżący ESPI 36/2017

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży budownictwa drogowego

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży budownictwa drogowego. Pożyczka została udzielona na łączną kwotę 1.800.000,00 zł i wypłacana będzie w transzach – do końca stycznia 2018 r. oraz terminem zwrotu w ratach od kwietnia 2018 do dnia 28 września 2018 r. Oprocentowanie […]

Raport bieżący ESPI 35/2017

Przedterminowy wykup części obligacji serii J na żądanie Emitenta

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2016 z 27 października 2016 r., ESPI nr 16/2016 z 22 listopada 2016 r. , EBI nr 27/2016 z 5 grudnia 2016 r., ESPI nr 12/2017 z 5 kwietnia 2017 r., ESPI 14/2017 z 13 kwietnia 2017 r. oraz ESPI nr 30/2017 z 20 […]

Raport bieżący EBI 12/2017

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K1 o wartości 15.000.000 zł

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 29/2017 z dnia 5 października 2017 r. oraz ESPI nr 32/2017 z 27 października 2017 r., w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji na okaziciela serii K1, w załączeniu przekazuje raport podsumowujący subskrypcję obligacji na okaziciela serii K1 o łącznej wartości 15.000.000 zł (piętnaście milionów […]

Raport bieżący ESPI 34/2017

Zawarcie kolejnej istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży usługowej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 7 listopada 2017 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży usługowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 2.030.000,00 zł z terminem zwrotu do dnia 8 stycznia 2018 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach […]

Raport bieżący ESPI 33/2017

Wykup i umorzenie obligacji serii I

Zarząd INDOS SA (dalej Emitent) z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 9/2014 z dnia 31 października 2014 r., EBI nr 10/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. oraz EBI nr 5/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. informuje, że w dniu 31 października 2017 r. doszło do terminowego wykupu notowanych […]

Raport bieżący ESPI 32/2017

Zakończenie emisji obligacji serii K1 o wartości 15.000.000 zł

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z dnia 5 października 2017 r. oraz 29/2017 z dnia 5 października 2017 r. informuje, że z dniem 27 października 2017 r. została zakończona emisja obligacji na okaziciela serii K1 przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2_ Ustawy o obligacjach, emitowanych na podstawie […]

Raport bieżący ESPI 31/2017

Spłata istotnej umowy pożyczki

Zarząd INDOS SA  w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2017 informuje, że w dniu 25 października 2017 roku została ostatecznie rozliczona pożyczka udzielona kontrahentowi z branży usługowej w dniu 21 września 2017 r. na kwotę 1.510.500,00 zł. Informacja została uznana za poufną ze względu na wartość kontraktu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR […]

Raport bieżący ESPI 29/2017

Emisja obligacji serii K1

Zarząd Spółki INDOS SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2016 z dnia 5 października 2017 r. informuje, że w dniu 5 października 2017 r. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K1 w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 5 października 2017r. Przedmiotem emisji jest nie więcej, niż 150.000 sztuk […]

Raport bieżący ESPI 28/2017

Program emisji obligacji Indos S.A. o wartości 50.000.000 zł.

Zarząd Spółki INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie, informuje, że w dniu 5 października 2017 r. podjął Uchwałę w sprawie Programu Emisji Obligacji. Program Emisji Obligacji przewiduje, że: Obligacje będą emitowane na podstawie przepisów prawa polskiego, tj. w szczególności przepisów Ustawy o Obligacjach oraz każdorazowo stosownej uchwały o emisji podjętej przez Zarząd Spółki. Obligacje będą […]

2017III kwartał

Raport bieżący ESPI 27/2017

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży usługowej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 21 września 2017 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży usługowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 1.510.500,00 zł z terminem zwrotu do dnia 22 października 2017 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie […]

Raport bieżący ESPI 26/2017

Spłata pożyczki kontrahenta z branży metalowej i zawarcie nowej umowy pożyczki

Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2017 informuje, że w dniu 7 września 2017 r. została spłacona w całości pożyczka w wysokości 1.500.000 zł udzielona w dniu 7 lutego 2017 r. kontrahentowi z branży metalowej. W tym samym dniu tj. 7 września 2017 r. została podpisana nowa umowa pożyczki z tym […]

Raport bieżący ESPI 23/2017

Spłata istotnej umowy pożyczki.

Zarząd Indos SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2017 informuje, że w dniu 31 lipca 2017 roku została spłacona pożyczka udzielona kontrahentowi z branży handlowo-usługowej w dniu 15 marca 2017 roku na kwotę 1.000.000,00 zł. Spłata pożyczki została uznana za informację poufną ze względu na wartość kontraktu. Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – […]

Raport bieżący ESPI 22/2017

Spłata pożyczki kontrahenta z branży metalowej i zawarcie nowej umowy pożyczki.

Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2017 informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r. została spłacona w całości pożyczka w wysokości 1.000.000 zł udzielona w dniu 14 marca 2017 r. kontrahentowi z branży metalowej. W tym samym dniu tj. 14 lipca 2017 r. została podpisana nowa umowa pożyczki z tym samym […]

2017II kwartał

Raport bieżący ESPI 21/2017k

Korekta raportu dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 7.06.2017 r.

Zarząd Indos SA w nawiązaniu do raportu ESPI 21/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. koryguje ww. raport poprzez załączenie pliku zawierającego wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 7.06.2017 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący ESPI 21/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 07.06.2017 r.

Zarząd Indos S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Indos S.A., które odbyło się w dniu 7 czerwca 2017 r. w siedzibie spółki w Chorzowie. Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący EBI 10/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 7 czerwca 2017 r.

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2017 roku. Podstawa prawna: § 4. ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku […]

Raport bieżący ESPI 19/2017

Korekta zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR.

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Ireneusza Glensczyka korektę powiadomienia w trybie art. 19. ust. 1 rozporządzenia MAR, o którym Emitent informował w raporcie ESPI nr 17/2017. Treść korekty załącza się do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby […]

Raport bieżący ESPI 18/2017

Wykup certyfikatów inwestycyjnych INDOS 2 NSFIZ

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r., Zarząd Indos SA  informuje, że w dniu 30 maja 2017 r. otrzymał informację o wykupie przez fundusz Indos 2 NSFIZ niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych funduszu, będących w posiadaniu Emitenta. Tym samym Emitent przestał być uczestnikiem ww. funduszu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR […]

Raport bieżący ESPI 17/2017

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19 maja 2017 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Ireneusza Glensczyka powiadomienie w trybie art. 19. ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia załącza się do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący EBI 8/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 7 czerwca 2017 r.

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 7 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie oraz formularz […]

Raport bieżący ESPI 16/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 7 czerwca 2017 r.

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 7 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie oraz formularz […]

Raport bieżący ESPI 15/2017

Wniosek Zarządu w przedmiocie proponowanego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.

Zarząd INDOS S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wniosku, aby osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2016 zysk netto w wysokości 2.132.178,80 złotych, wykazany w jej opublikowanym sprawozdaniu finansowym podzielić w następujący sposób: 1. kwotę 498.859,20 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w […]

Raport bieżący ESPI 12/2017

Korekta numeru raportu bieżącego : Skierowanie apelacji od wyroku sądu I instancji w sprawie powództwa spółki z branży produkcji chemikaliów – z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zarząd Indos SA („Emitent”) informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej podczas edycji tekstu pojawił się błąd w numerze raportu z dnia 12 kwietnia 2017 r.: Jest: Raport bieżący nr 12/2017 Powinno być: Raport bieżący nr 13/2017 Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian. Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący ESPI 12/2007

Korekta numeru raportu bieżącego : Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii J z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Zarząd Indos SA („Emitent”) informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej podczas edycji tekstu pojawił się błąd w numerze raportu z dnia 5 kwietnia 2017: Jest: Raport bieżący nr 12/2007 Powinno być: Raport bieżący nr 12/2017 Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian. Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący ESPI 12/2017

Skierowanie apelacji od wyroku sądu I instancji w sprawie powództwa spółki z branży produkcji chemikaliów

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2017 z dnia 7 marca 2017 r. Zarząd Emitenta informuje o złożeniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. do Sądu Apelacyjnego w Katowicach apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach zasądzającego na rzecz powoda (spółki działającej w branży produkcji chemikaliów) od Emitenta kwotę 3.110.984,81 zł wraz z odsetkami […]

Raport bieżący ESPI 12/2007

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii J

Zarząd Spółki INDOS SA  w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2016 z dnia 27 października 2016 r., ESPI nr 16/2016 z 22 listopada 2016 r. oraz EBI nr 27/2016 z 5 grudnia 2017 r. informuje, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę nr 79/17 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego […]

2017I kwartał

Raport bieżący ESPI 11/2017

Spłata istotnej umowy pożyczki

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2017 informuje, że w dniu 22 marca 2017 roku została spłacona i rozliczona pożyczka udzielona kontrahentowi z branży kolejowej w dniu 21 marca 2017 roku na kwotę 5.000.000,00 zł. Spłata pożyczki została uznana za informację poufną ze względu na wartość kontraktu. […]

Raport bieżący ESPI 10/2017

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży kolejowej

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 21 marca 2017 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży kolejowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 5.000.000,- zł (pięć milionów złotych) z terminem zwrotu do dnia 22 marca 2017 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. […]

Raport bieżący ESPI 9/2017

Zawarcie następnej istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 15 marca 2017 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 1.000.000,- zł (jeden milion złotych) z terminem zwrotu do dnia 30 kwietnia 2017 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. […]

Raport bieżący ESPI 8/2017

Spłata pożyczki kontrahenta z branży metalowej i zawarcie nowej umowy pożyczki

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2016 informuje, że w dniu 14 marca 2017 r. została spłacona w całości pożyczka w wysokości 1.000.000,-zł (jeden milion złotych) udzielona dnia 15 listopada 2016 r. kontrahentowi z branży metalowej. W tym samym dniu tj. 14 marca 2017 r. została podpisana […]

Raport bieżący ESPI 7/2017

Wyrok sądu I instancji w sprawie z powództwa spółki z branży produkcji chemikaliów

Zarząd Indos SA w nawiązaniu do raportu EBI nr 14/2015 informuje, że w dniu 7 marca 2017 r. powziął wiadomość o zapadłym tego dnia, nieprawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, zasądzającym na rzecz powoda (spółki działającej w branży produkcji chemikaliów) od Emitenta kwotę 3.110.984,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami sądowymi. Zarząd Emitenta podejmie […]

Raport bieżący ESPI 6/2017

Zawarcie kolejnej istotnej umowy

Zarząd INDOS SA informuje, że w dniu 6 marca 2017 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży handlowej. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.500.000,-zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z terminem zwrotu do dnia 6 maja 2017 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie […]

Raport bieżący ESPI 5/2017

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd INDOS SA informuje, że w dniu 3 marca 2017 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży budowlanej. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.075.000,-zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z terminem zwrotu do dnia 29 maja 2017 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W […]

Raport bieżący ESPI 4/2017

Spłata istotnej umowy pożyczki

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2016 informuje, że w dniu 23 lutego 2017 roku została ostatecznie rozliczona pożyczka udzielona kontrahentowi z branży usługowo-handlowej w dniu 8 grudnia 2016 r. na kwotę 2.000.000,00 zł. Biorąc pod uwagę wcześniejsze poręczenie wekslowe na kwotę 650.000,00 zł udzielone na rzecz […]

Raport bieżący EBI 4/2017

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki INDOS SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2017 w dniu 23 stycznia 2017 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku, raport okresowy za III kwartał 2016 roku miał być opublikowany w dniu […]

Raport bieżący EBI 3/2017

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Zarząd Spółki INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że nastąpiło naruszenie terminu przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku. Raport został omyłkowo opublikowany z jednodniowym opóźnieniem w dniu 15 lutego 2017 roku, podczas gdy termin publikacji upływał 14 lutego 2017 roku. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości. […]

Raport bieżący ESPI 17/2016 k

Korekta raportu bieżącego nr 17/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r

Zarząd Spółki Indos SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że w raporcie nr 17/2016 Emitenta wystąpił oczywisty błąd pisarski w zakresie terminu zwrotu pożyczki.  Było : Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 8 grudnia 2016 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej. Pożyczka została udzielona na kwotę […]

Raport bieżący ESPI 3/2017

Spłata następnej z istotnych umów pożyczek i zawarcie kolejnej istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży metalowej

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 15/2016 oraz nr 2/2017 informuje, że w dniu 9 lutego 2017 została spłacona przez kontrahenta z branży metalowej jedna z pożyczek opisanych w ww. raportach, tj. pożyczka udzielona w dniu 7 listopada 2016 r. na kwotę 500.000,00 zł. Jednocześnie, w dniu […]

Raport bieżący ESPI 2/2017

Spłata jednej z istotnych umów pożyczek i zawarcie kolejnej istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży metalowej.

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2016 informuje, że w dniu 6 lutego 2017 została spłacona przez kontrahenta z branży metalowej jedna z pożyczek opisanych w ww. raporcie, tj. pożyczka udzielona w dniu 2 listopada 2016 r. na kwotę 1.500.000,00 zł. Jednocześnie, w dniu 7 lutego 2017 r. […]

Raport bieżący EBI 1/2017

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2017 r.: raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 15 lutego 2017 r. raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r. raport kwartalny za II kwartał 2017 r. – 11 sierpnia 2017 r. raport kwartalny […]

Raport bieżący ESPI 1/2017

Otwarcie likwidacji INDOS 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zarząd Spółki INDOS S.A. („Emitent”) z siedzibą w Chorzowie, informuje, że z dniem 30 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów INDOS 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Fundusz INDOS 2”) podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Funduszu INDOS 2 oraz w sprawie wyboru audytora Funduszu INDOS 2 w okresie likwidacji. Z dniem […]