Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

2018I kwartał

Raport bieżący EBI 1/2018

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 r.: raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. –  14 lutego 2018 r. raport kwartalny za I kwartał 2018 r.  –  15 maja 2018 r. raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 10 sierpnia 2018 r. raport kwartalny […]

Raport bieżący ESPI 1/2017

Ogłoszenie wyroku w sprawie z powództwa Emitenta

Zarząd Indos SA  informuje, że w dniu 2 stycznia 2018 roku powziął wiadomość, że w dniu 29 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Emitenta wobec Pekao SA o wypłatę gwarancji bankowej na kwotę 6.000.000,00 zł, o której Emitent informował w sprawozdaniu zarządu za pierwsze półrocze 2015 roku. Sąd […]