Relacje inwestorskie

Raporty okresowe

Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.