Relacje inwestorskie

Raporty okresowe

Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 roku.   Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Indos SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2017 roku.   Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”  

Raport za I kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki INDOS SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2017 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 7/2017 Korekta raportu rocznego nr 6/2017 – Raport Roczny INDOS SA za rok 2016

Zarząd Indos S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za rok obrotowy 2016 opublikowanego w dniu 12 kwietnia 2017 roku. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport za rok 2016 (raport nr 6/2017), nie zamieścił wszystkich załączników dotyczących raportu rocznego, tj. nie załączył „Sprawozdania finansowego Indos SA za rok 2016”. W związku z […]

Raport roczny za rok 2016

Zarząd INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym przekazuje raport roczny za 2016 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 5/2017 Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 r

Zarząd Spółki INDOS SA z siedzibą w Chorzowie przekazuje w załączeniu skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2016. W poprzednim raporcie okresowym o nr 2/2017 w pkt 4, str. 12 raportu z powodu błędu pisarskiego podano, że: „8 grudnia 2016 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 2.000.000 […]

Raport za IV kwartał 2016 r.

Zarząd Spółki INDOS SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2016 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.