Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariusz

Seria

Liczba akcji(szt.)

Rodzaj akcji

Udział w kapitale zakładowym 

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów 

Ireneusz Glensczyk

A

2.224.167

Imienne uprzywilejowane co do głosu

31,21 %

4.448.334

32,24 %

Andrzej Wernicke

A

2.224.167

Imienne uprzywilejowane co do głosu

31,21 %

4.448.334

32,24 %

Tadeusz Zientek

A

2.224.166

Imienne uprzywilejowane co do głosu

31,21 %

4.448.332

32,24 %

Pozostali

B

454.060

Zwykłe na okaziciela

6,37 %

454.060

3,29 %

   

7.126.560

 

100 %

13.799.060

100 %