Relacje inwestorskie

Rada nadzorcza

Tadeusz Zientek - Przewodniczący Rady NadzorczejTadeusz Zientek
– Przewodniczący Rady Nadzorczej

kadencja upływa w dniu 03 kwietnia 2019 roku
 

Wykształcenie:

Wyższe – Akademia Ekonomiczna w Katowicach i Uniwersytet Warszawski
 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pracował jako ekonomista w przemyśle przetwórczym oraz jako dziennikarz i kierownik działu krajowego w jednym z dzienników ogólnopolskich. Założyciel i akcjonariusz INDOS SA, gdzie w latach 1991-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a od 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Tadeusz Zientek jest także wspólnikiem w spółce Strefa Ruchu Sp. z o.o. oraz nieprowadzącej w chwili obecnej działalności „CERBUD” KOTARY Sp. z o. o. (produkcja materiałów budowlanych). Do 2010 roku Tadeusz Zientek pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Domter Sp. z o. o., a obecnie jest w tej spółce wspólnikiem. Od 09.10.2012 r. do 28.05.2014 r. był także członkiem Rady Nadzorczej w GEM S.A. w Warszawie.

Aleksander Franik
 
– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

kadencja upływa w dniu 03 kwietnia 2019 roku

Wykształcenie:

Wyższe – Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Od 1998 roku adwokat wykonujący zawód w Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Katowicach. W latach 2007 – 2010 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Hortex Holding S.A., od 2009 r. członek Rady Nadzorczej INDOS SA. Wspólnik AUDIO spółka jawna A i G Franik.


Artur Brodziński
– Członek Rady Nadzorczej

kadencja upływa w dniu 03 kwietnia 2019 roku
 

Wykształcenie:

Wyższe – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Od 2014 roku w firmie KOPEX SA pracuje na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Jakości i Auditów Wewnętrznych. W latach 2010-2013 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. ekonomiczno-administracyjnych w Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. Zabrze, w latach 2010-2013 był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PPHUT „Kopalnie Rudzkie” Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, w latach 2008-2010 był Dyrektorem ds. finansowych w firmie Hyperion S.A. Katowice. Wcześniej był związany z branżą bankową pełniąc funkcję dyrektora oddziału banków.

Witold Mikołajczyk
– Sekretarz Rady Nadzorczej

kadencja upływa w dniu 03 kwietnia 2019 roku
 

Wykształcenie:

Doktor nauk politycznych – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

W latach 2011-2015 prowadził własną działaność gospodarczą, w latach 2013-2015 pełnił funkcję Dyrektora Biura Zarządu w firmie Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o., a w latach 2006-2011 pracował na stanowisku Dyrektora Zespołu Inżynierii Finansowej w Zakładzie Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o. w Katowicach. Wielokrotnie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Członka Rady Nadzorczej w spółkach TBS oraz w domu maklerskim.

Wiesław Rola
– Członek Rady Nadzorczej

kadencja upływa w dniu 03 kwietnia 2019 roku
 

Wykształcenie:

Wyższe – Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Od 2014 pracuje w firmie Eco – Minerals Sp. z o.o. w Siewierzu na stanowisku V-ce Prezesa Zarządu. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora ds. inwestycji w Eco Technology System w Katowicach oraz Dyrektora Oddziału ERA Sp. z o.o. w Chorzowie. Ponadto od 2001 r. do kwietnia 2016 r. zasiadał cztery kadencje w Radzie Nadzorczej Radia Katowice S.A. W kadencji 2011-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Michał Matujewicz
– Członek Rady Nadzorczej

kadencja upływa w dniu 03 kwietnia 2019 roku
 

Wykształcenie:

Wyższe – Uniwersytet Warszawski
 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Przez cały okres pracy zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ekspert w zakresie doradztwa dla sektora MSP w zakresie pozyskiwania finasowania, transakcji fuzji i przejęć, instrumentów finansowych. Michał Matujewicz od 2009 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Fundusz Południowy Sp. z o. o. (gdzie posiada 50% udziałów); od września 2012 roku do maja 2014 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki MDM Silesia Farma Group Sp. z o. o. (1% udziałów); od sierpnia 2013 roku – Prezesa Zarządu spółki X – Pharma Sp. z o. o. (1% udziałów);od listopada 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w X-Pharma Investments Sp. z o.o.; od lipca 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Matfarm Sp. z o.o. oraz Apteka w Przychodni Sp. z o. o.; od października 2014 w Spółce PlusPharma Sp. z o.o.; od grudnia 2013 roku pełnił także funkcję prezesa zarządu w MDM XPHARMA GROUP Sp. z o. o.; od marca 2014 w spółce SKG Sp. z o. o. Obie te spółki, po ich 100% przejęciu przez X-Pharmę Sp. z o. o. zostały w maju 2014 roku poddane planowanej konsolidacji i likwidacji. Należy zauważyć, że także w spółkach Matfarm, Apteka w Przychodni, X-Pharma Investments, PlusPharma oraz TM Investment, 100% udziałów posiada spółka X-Pharma Sp. z o.o. gdzie Michał Matujewicz jest 1% udziałowcem i Prezesem Zarządu.