Relacje inwestorskie

Wyniki finansowe

Dane w tys. zł 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.
Przychody netto ze sprzedaży

14 761

14 708

16 817

12 643 14 376

Zysk brutto ze sprzedaży

7 928

6 907

5 871

4 955 5 079
Zysk netto

3 899

5 714

4 893

4 163 2 471

Zysk operacyjny (EBIT)

6 286

8 676

8 193

5 724 5 066

Kapitał własny

18 420

20 446

19 701

24 834 25 208

Aktywa razem

64 425

79 154

107 484

110 786 150 406

Zobowiązania długoterminowe

10 200

10 000

15 700

6 100 17 000

Zobowiązania krótkoterminowe bez windykacji  powierniczej

6 500

10 800

5 500

15 100 11 600

Rentowność aktywów (ROA)

6,2%

7,3%

6,5%

3,8% 1,6%

Rentowność kapitału własnego (ROE)

21,2%

27,9%

24,8%

16,8% 9,8%