Relacje inwestorskie

Wyniki finansowe

Dane w tys. zł 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.
Przychody netto ze sprzedaży

14 761

14 708

16 817

12 643

Zysk brutto ze sprzedaży

7 928

6 907

5 871

4 955
Zysk netto

3 899

5 714

4 893

4 163

Zysk operacyjny (EBIT)

6 286

8 676

8 193

5 724

Kapitał własny

18 420

20 446

19 701

24 834

Aktywa razem

64 425

79 154

107 484

110 786

Zobowiązania długoterminowe

10 200

10 000

15 700

6 100

Zobowiązania krótkoterminowe bez windykacji  powierniczej

6 500

10 800

5 500

15 100

Rentowność aktywów (ROA)

6,2%

7,3%

6,5%

3,8%

Rentowność kapitału własnego (ROE)

21,2%

27,9%

24,8%

16,8%