Aktualności

Ryzyka po stronie firm faktoringowych, czyli po co ten wywiad gospodarczy?

Główne zagrożenia

Największym ryzykiem występującym po stronie faktorów, jest brak zapłaty zarówno ze strony płatnika faktoringowego, jak i faktoranta. Czasami wynika to z nagłego i niespodziewanego pogorszenia sytuacji finansowej obu stron transakcji. Jednak niejednokrotnie faktorzy padają ofiarą nadużyć i wyłudzeń np. transakcja, która jest przedmiotem faktoringu, pomimo że jest doskonale udokumentowana, w rzeczywistości nie miała miejsca. Nie nastąpiło żadne zdarzenie gospodarcze, a co za tym idzie faktor „sponsorował” oszustwo.

Innym zagrożeniem jest sytuacja, w której kary i potrącenia naliczone przez płatnika faktorantowi przewyższają wartość wierzytelności objętej faktoringiem. W takiej sytuacji faktor nie otrzymuje spłaty należności.

Kolejnym ryzykiem jest przeoczenie przez faktora umownego zakazu cesji. Taki zakaz może być wpisany w umowach, zleceniach, zamówieniach, ogólnych warunkach realizacji robót, czy dostaw towaru zawieranych pomiędzy faktorantem a płatnikiem. Przeoczenie tego zapisu skutkuje dla faktora tym, że cesja jest nieważna, a o zapłatę może występować jedynie do faktoranta.

Po co ten wywiad?

Oczywiście faktorzy mają również wiele sposobów na ograniczenie swojego ryzyka. Po to właśnie dokładnie analizują kondycję finansową zarówno faktoranta, jak i płatnika faktoringowego oraz przeprowadzają wnikliwe wywiady gospodarcze. Faktorzy muszą być szczególnie ostrożni w stosunku do podmiotów powiązanych kapitałowo i/lub osobowo, a tego typu powiązania pomiędzy faktorantem a płatnikiem zwykle dyskwalifikują finansowanie obrotu przez faktoring. Faktorzy muszą także dokładnie analizować zdarzenie gospodarcze, które jest przedmiotem obrotu faktoringowego. Wielokrotnie oprócz sprawdzenia prawidłowości dokumentów, konieczna jest również wizyta w firmach będących stronami transakcji.

Według statystyk Polskiego Związku Faktorów ponad 8,5 tys. podmiotów gospodarczych w Polsce korzysta z tej usług i liczba ta stale rośnie. Wielu przedsiębiorców nadal ma jednak uprzedzenia, które nie pozwalają im na skorzystanie z tego nowoczesnego źródła finansowania. Przedstawione w artykule ryzyka transakcji faktoringowej nie powinny wydłużyć listy obaw, a jedynie zaakcentować kwestie, na które warto zwrócić uwagę. Trzeba bowiem ich dopilnować, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje faktoring dla rozwoju biznesu.

Pozostałe artykuły na temat ryzyka w transakcji faktoringowej

Sprawdź jak transakcja faktoringowa wygląda od strony płatnika faktoringowego >>

Dowiedz się na co powinien zwrócić uwagę faktorant >>