Aktualności

Raport za II kw. 2019

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy raport za I półrocze 2019 roku. W ujęciu kwartalnym w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wyniki finansowe naszej spółki są znacząco lepsze. Większe przychody ze sprzedaży i mniejsze koszty operacyjne wygenerowały w II kwartale zysk netto wyższy o 33% . Co warto zauważyć, pożyczki dla podmiotów gospodarczych mają prawie pięćdziesięcioprocentowy […]

Działamy zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk

Nasza spółka pozytywnie przeszła audyt etyczny za 2018 rok, dokonywany przez Komisję Etyki przy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i uzyskała Certyfikat Etyczny, który jest potwierdzeniem zgodności naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Certyfikat jest ważny do 31.03.2020 roku.

Raport roczny za 2018 r.

Z opublikowanego wczoraj raportu rocznego wynika, że nasza spółka zakończyło rok 2018 z ponad 6 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 3 mln zł zysku netto. Wartość przychodów w porównaniu z 2017 rokiem pozostała na podobnym poziomie. W raportowanym okresie przychody netto z pożyczek wzrosły o 23% w stosunku roku 2017 i stanowiły 44% […]

Raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

Opublikowaliśmy raport okresowy za IV kwartał 2018 roku. Wynika z niego, że najlepsze wyniki nasza spółka osiągnęła w zakresie zysku ze sprzedaży, gdzie porównując rok 2017 z rokiem 2018, odnotowaliśmy wzrost o 40%, a porównując analogicznie kwartały jest to wzrost o ponad 200%. W raportowanym okresie przychody netto z pożyczek wzrosły o 23% w stosunku […]

Elektroniczne podpisywanie umów – czy to wygodne rozwiązanie jest również bezpieczne?

Elektroniczne podpisywanie umów – czy to wygodne rozwiązanie jest również bezpieczne?   Zakupy online, e-faktury, elektroniczna obsługa klienta – czyli prowadzenie firmy bez wychodzenia z biura to dzisiaj standard. Również klienci instytucji finansowych chcą mieć dostęp do zdobyczy technologii i załatwiać formalności zdalnie za pośrednictwem Internetu. Wygoda i szybkość korzystania z usług finansowych to ważne […]

Ramowa umowa finansowania w INDOS SA kontra wielocelowy limit kredytowy w banku

  Ramowa umowa finansowania to innowacyjny produkt finansowy stworzony przez INDOS SA jako odpowiedź na oczekiwania klientów. Jako nowoczesne i elastyczne narzędzie daje możliwość skorzystania z wielu różnych usług poprawiających płynność finansową, w zależności od aktualnych potrzeb klienta. Produkt ten ma wiele cech wspólnych z wielocelową linią kredytową, jaka oferują podmiotom gospodarczym banki.   Jeden […]

Bezskuteczna egzekucja – udowadniamy, że to nie same straty

Bezskuteczna egzekucja – udowadniamy, że to nie same straty   Zanim zdecydujemy się na poniesienie kosztów wpisu sądowego, zaliczki komorniczej i zastępstw procesowych oceniamy realne szanse na odzyskanie należności na drodze sądowej i egzekucyjnej. Zdarza się jednak, że nasze prognozy nie sprawdzają się i komornik umarza postępowanie egzekucyjne. Wielu naszych klientów jest rozczarowanych takim rozwiązaniem […]

Windykacyjne obietnice bez pokrycia, których od nas nie usłyszysz

Windykacyjne obietnice bez pokrycia, których od nas nie usłyszysz   Przyjmujemy wszystkie zlecenia windykacji, bo każdy dług można odzyskać Jak mówi przysłowie „Z pustego i Salomon nie naleje”. Aby dług można było odzyskać, dłużnik musi posiadać majątek, z którego może nastąpić spłata. Dlatego współpraca z INDOS SA rozpoczyna się od przeprowadzenia bezpłatnego badania kondycji finansowej […]

Faktoring odwrotny – Twoje zobowiązania spłacone w 24h

Faktoring odwrotny – Twoje zobowiązania spłacone w 24h Jeśli kupujesz produkty za gotówkę lub z krótkim terminem płatności, a chciałbyś skorzystać z długoterminowego kredytu kupieckiego, to do Ciebie skierowana jest mniej znana forma finansowania – faktoring odwrotny. Polega on na tym, że faktor spłaca Twoje zobowiązania zgodnie z ich terminem płatności, natomiast Ty regulujesz należności […]

Zapłata za fakturę w 24h dzięki faktoringowi

Zapłata za fakturę w 24h dzięki faktoringowi   Dla kogo faktoring?   Faktoring jest usługą dedykowaną dla firm udzielających kredytu kupieckiego, czyli oferujących odroczone terminy zapłaty za faktury. Usługa ta pozwala odblokować środki zamrożone w fakturach i zapewnia szybki dopływ gotówki do firmy. Faktoring jest szczególnie korzystny dla firm realizujących cykliczne transakcje ze stałymi odbiorcami. […]

3 mity i fakty o faktoringu

3 mity i fakty o faktoringu   Mit 1 Faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla firm, których kontrahenci spłacają swoje zobowiązania z dużym opóźnieniem   Fakt  Sens transakcji faktoringowej opiera się na dobrej współpracy wszystkich trzech jej uczestników – dostawcy, odbiorcy (płatnika) i firmy faktoringowej. Dostawca dostarcza produkty zgodnie z zamówieniem, płatnik terminowo reguluje swoje zobowiązania, […]

Raport za I półrocze 2018 r.

Z opublikowanego właśnie raportu za I półrocze 2018 r. wynika, że usługi finansowania przedsiębiorstw generują już prawie 90% przychodu naszej spółki. W raportowanym okresie przychody netto z pożyczek wzrosły o 72% w stosunku do I półrocza 2017 roku i stanowiły 52% przychodów netto ze sprzedaży, natomiast faktoring przyniósł 37% tych przychodów. Spółka osiągnęła bardzo dobre […]

Faktoring wspiera płynność finansową w branży transportowej

W branży transportowej długie terminy płatności wynoszące od 45 do ponad 60 dni są normą. Jednocześnie specyfiką przedsiębiorstw tego sektora są wysokie stałe koszty działalności takie jak: raty leasingowe i kredytowe, opłaty drogowe, koszty zakupu paliwa, wynagrodzenie kierowców itp. Podczas gdy opłat tych należy dokonywać w każdym miesiącu, to spłata należności za świadczone usługi jest […]

Prezes Zarządu INDOS SA o zakazie cesji w programie „Zrozumieć rynek”

Według szacunku GUS, w pierwszym kwartale bieżącego roku nasza gospodarka rosła w tempie 5,1%, a więc wyższym niż spodziewali się analitycy. To pozytywna wiadomość, choć dane te mogą zostać skorygowane do poziomu 4,9% eliminując czynniki sezonowe. Paradoksem tej sytuacji jest fakt, że rosnący odsetek przeterminowanych należności nieuregulowanych w portfelu polskich przedsiębiorców. Obecnie notowany przeciętny udział […]