Blog// Odzyskiwanie należności

Co zmienia ustawa o zatorach płatniczych?

Szacuje się, że co druga firma w Polsce otrzymuje zapłatę za dostarczone produkty czy świadczone usługi z opóźnieniem o ponad 60 dni. Od 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać ustawa, która ma pomóc przedsiębiorcom w walce z zatorami płatniczymi.  Terminy płatności Jedną z najważniejszych ustawowych zmian jest wprowadzenie maksymalnego umownego terminu zapłaty wynoszącego 60 dni […]

Przydatność artykułu: 100%
Biała lista podatników VAT

// Poradnik finansowy

Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z działania białej listy podatników VAT

Jedną z najważniejszych  informacji na białej liście podatników VAT jest numer firmowego bankowego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez podatnika w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. Dowiedz się jaki jest główny cel istnienia białej listy.

Przydatność artykułu: 67%
Sądowe dochodzenie należności gospodarczych

// Odzyskiwanie należności

Sądowe dochodzenie należności gospodarczych na nowych zasadach

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadza ponad 300 zmian w przepisach. Część  z nich, w tym w zakresie kosztów postępowania sądowego, weszła w życie 21 sierpnia 2019 roku.  Najważniejsze jednak zmienią się z dniem 7 listopada 2019 r. Poznaj istotne zmiany dotyczące dochodzenia należności pochodzących z obrotu gospodarczego.

Przydatność artykułu: 100%
split payment

// Poradnik finansowy

Obowiązkowy split payment. 8 najważniejszych faktów

Idea split payment sprowadza się do takiego podziału płatności, zgodnie z którym kwota netto za towar trafia do sprzedawcy, zaś kwota stanowiąca wartość podatku VAT na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank.

Przydatność artykułu: 71%


// Poradnik finansowy

Czy instytucja finansowa łamie prawo kserując dowód osobisty pożyczkobiorcy?

Czy instytucja finansowa łamie prawo kserując dowód osobisty pożyczkobiorcy? Banki i inne instytucje finansowe wręcz muszą kserować dokumenty tożsamości swoich klientów, ponieważ podlegają pod przepisy innych ustaw, m.in. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tzw. ustawy AML.

Przydatność artykułu: 100%
Odsetki faktoringowe

// Faktoring

4 sposoby naliczania odsetek faktoringowych – wybierz ten najlepiej dopasowany do Ciebie!

Na koszt faktoringu składają się różnego rodzaju prowizje, a tabele opłat firm faktoringowych i banków zawierają wiele pozycji kosztowych. Odsetki faktoringowe są ich stałym elementem. Jednak samo porównanie wysokości odsetek nie wystarcza do oceny rzeczywistych kosztów finansowania, ponieważ różnią się one sposobem naliczania.

Przydatność artykułu: 100%