Blog

przedsiębiorca jako konsument

Przedsiębiorca jak konsument – nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których jednoosobowemu przedsiębiorcy zawierającemu z innym przedsiębiorcą  w ramach swojej działalności umowę o charakterze niezawodowym, przysługuje dodatkowa ochrona kojarzona dotąd tylko z prawami konsumentów. Zakres nowych uprawnień Na podstawie wprowadzonych zmian przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z przepisów chroniących konsumentów w zakresie: możliwość powoływania się […]

Przydatność artykułu: 25%
odpowiedzialność solidarna

// Poradnik finansowy

Solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcy

Odpowiedzialność solidarna daje możliwość zaspokojenia roszczeń wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników. Solidarna odpowiedzialność w przypadku umowy o roboty budowlane oznacza, że podwykonawca z mocy prawa może domagać się zapłaty przysługującego mu wynagrodzenia nie tylko od wykonawcy, lecz także wprost od inwestora. Co to jest solidarna odpowiedzialność? Istotą solidarnego charakteru zobowiązania inwestora i generalnego wykonawcy jest to, […]

Przydatność artykułu: 100%