Blog

4 powody, dla których warto wybrać windykację z cesją wierzytelności

Data publikacji artykułu:
20 lutego 2019
ugoda

Opóźnienie w płatności rzędu 14 dni powinno być wystarczającym sygnałem do rozpoczęcia czynności windykacyjnych. Jeżeli należność nie spłynęła po wysłaniu wezwania do zapłaty i monitach telefonicznych, a zapewnienia dłużnika na temat spłaty okazują się tylko celową grą na czas, warto podjąć współpracę z profesjonalną firmą zajmującą się odzyskiwaniem należności. Jest kilka modeli takiej współpracy. Poznaj 4 powody, dla których warto wybrać windykację powierniczą.

1. aZmiana wierzyciela

Specyfiką dochodzenia należności, realizowanego w oparciu o Umowę Windykacji Powierniczej jest to, że nasz Klient ceduje na INDOS prawa do wierzytelności na czas wykonania usługi. Umowa pozostawia Klientowi kontrolę umożliwiając mu m.in. wycofanie z windykacji danej wierzytelności, a jednocześnie pozwala INDOS na szybkie i elastyczne podjęcie działań windykacyjnych. W praktyce oznacza to, że od  momentu podpisania umowy, to INDOS staje się wierzycielem, a nasz Klient przestaje uczestniczyć w sporze o należność. Wejście INDOS w rolę wierzyciela to dla dłużnika duża zmiana. Nasze doświadczenie wskazuje, że sam fakt zmiany wierzyciela skutecznie mobilizuje go do szybszej spłaty zobowiązania.

2. Presja psychologiczna

Od tej pory dłużnik nie może liczyć na ulgowe traktowanie, przeciąganie na czas nieokreślony terminu spłaty zadłużenia czy zwodzenie wierzyciela obietnicami nowych zamówień. Dłużnik zdaje sobie sprawę, że odzyskiwanie należności jest podstawową działalnością firmy windykacyjnej. W odróżnieniu od pierwotnego wierzyciela, profesjonalny windykator będzie miał czas, wiedzę , umiejętności i środki, aby konsekwentnie wyegzekwować zaległe płatności. Między innymi dzięki temu w 80% spraw udaje nam się doprowadzić do polubownej spłaty zadłużenia.

3. Szybszy nakaz zapłaty

Jeśli dłużnik nie ureguluje należności na etapie postepowania polubownego i wystąpi konieczność przeprowadzenia sprawy przez postepowanie sądowe, bardzo ważną zaletą windykacji powierniczej staje się zamiana właściwości miejscowej sądu na sąd właściwy dla siedziby INDOS, czyli Sąd Rejonowy w Katowicach lub w Bytomiu. Zmiana ta następuje wraz z przelewem wierzytelności na INDOS. Z naszej praktyki wynika, że w sądach właściwych dla siedziby naszej spółki udaje się znacznie szybciej uzyskać nakaz zapłaty niż np. w warszawskich sądach. Nasz rekord to uzyskanie nakazu zapłaty w ciągu 10 dni. Dla naszego klienta oznacza to znacznie szybsze odzyskanie należnych mu pieniędzy.

4. Ograniczenie papierologii

W przypadku oddawania do windykacji dużej ilości spraw np. na 100 dłużników, konieczność podpisywania papierowej cesji każdej wierzytelności może być dla naszego Klienta poważnym wyzwaniem. Z pomocą w tym przypadku przychodzi technologia i możliwość elektronicznej autoryzacji dokumentów. Od roku nasi Klienci podpisują cesje wierzytelności online poprzez platformę Autenti. Jest to niezwykle proste i pozwala na przyspieszenie obiegu dokumentów o minimum 2 dni, ponieważ unikamy konieczności przesyłania kurierem lub pocztą papierowych dokumentów do podpisu. W wielu przypadkach ważna jest również możliwość złożenia podpisu elektronicznego z dowolnego miejsca na świecie – jedynym warunkiem jest dostęp do interntu.

Jako platforma zewnętrza Autenti pełni rolę zaufanej strony trzeciej, wiarygodnej dla Sądu w przypadku sporu. Możemy stwierdzić, że sprawdziliśmy to praktyce, ponieważ Sąd w prowadzonych przez INDOS sprawach windykacyjnych, wydał już kilka nakazów zapłaty, nie podważając wiarygodności elektronicznych podpisów na dokumentach złożonych na platformie Autenti.

Foto on Unsplash

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Privacy Preference Center

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other