Blog

faktoring jawny

// Faktoring

Faktoring jawny – poznaj jego mocne strony

Faktoring czyli finansowanie faktur przyjmuje różne formy. Jedną z  najbardziej rozpowszechnionych jest faktoring jawny. W odróżnieniu od faktoringu cichego, w faktoringu jawnym płatnik faktoringowy jest informowany o objęciu wierzytelności finansowaniem.   Na czym polega faktoring jawny?   Przedsiębiorca korzystający z faktoringu jawnego ma możliwość pozyskania środków z tytułu wystawionych przez siebie faktur sprzedażowych szybciej niż wynika to […]

Przydatność artykułu: 100%
faktoring dla nowych firm

// Faktoring

Faktoring dla nowych firm

Faktoring to tak elastyczna usługa finansowa, że świetnie sprawdza się zarówno w dużych przedsiębiorstwach z długim stażem na rynku, jak i pomaga utrzymać płynność finansową małym i nowo powstałym firmom. Jak działa faktoring dla nowych firm? Faktoring polega na wykupie przez firmę faktoringową niewymagalnych wierzytelności wynikających z faktur, które przedsiębiorca wystawił swoim kontrahentom (odbiorcom/płatnikom). Dzięki faktoringowi […]

Przydatność artykułu: 100%
faktoring

// Faktoring

Kompendium wiedzy o faktoringu

Chyba każdy przedsiębiorca znalazł się w sytuacji, gdy pilnie potrzebuje gotówki na uregulowanie pilnych zobowiązań lub realizację nowego zlecenia. Jeśli jednocześnie firma taka posiada niewymagalną fakturę, prostym sposobem na szybkie uzyskanie finansowania jest faktoring.

Przydatność artykułu: 88%
umowa faktoringu

// Faktoring

Umowa faktoringu – najważniejsze elementy i postanowienia

Umowa faktoringu obejmuje nie tylko sprzedaż wierzytelności, ale także szereg innych usług finansowych. W artykule wyjaśniam  na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu dokumentów faktoringowych. Strony umowy faktoringowej W umowie faktoringowej występują dwie strony: faktor, czyli instytucja finansowa udzielająca finansowania w formie faktoringu faktorant, czyli podmiot gospodarczy korzystający z usługi faktoringu. W przypadku faktoringu jawnego i […]

Przydatność artykułu: 100%
zajęcie należności

// Faktoring

Faktoring a zajęcie należności przez komornika

Zajęcie komornicze należności a ryzyko firmy faktoringowej Jednym z najważniejszych kryteriów, które firma faktoringowa weryfikuje przed udzieleniem finansowania w postaci faktoringu jawnego jest kondycja finansowa płatnika faktoringowego, czyli tej strony transakcji, która będzie dokonywała zapłaty za zakupione produkty lub usługi. Dobra, stabilna sytuacja tego podmiotu gospodarczego w połączeniu z jego pozytywną historią w zakresie terminowego […]

Przydatność artykułu: 100%
wniosek faktoringowy

// Faktoring

Wniosek faktoringowy – jak prawidłowo go wypełnić?

Prawidłowo wypełniony wniosek faktoringowy to gwarancja szybkiej informacji zwrotnej od faktora w zakresie finansowania, o które wnioskujemy. Pozwala uniknąć nieporozumień i dwuznaczności jakie potencjalnie mogą się pojawić w przypadku nieprecyzyjnego lub wręcz błędnego uzupełnienia  otrzymanego od faktora formularza. Ważne jest, aby firma faktoringowa od samego początku właściwie i jednoznacznie odczytała  nasze intencje w zakresie  potrzeb […]

Przydatność artykułu: 100%