Blog

formy opodatkowania

// Poradnik finansowy

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Osoby fizyczne czerpiące dochody z tytułu działalności gospodarczej mogą skorzystać z różnych rodzajów opodatkowania. W artykule wyjaśniam, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami oraz kto może je stosować. 4 formy opodatkowania działalności gospodarczej Do wyboru są cztery formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej: Skala podatkowa Stawka liniowa Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Karta podatkowa (od roku 2022 […]

Przydatność artykułu: 100%
rejestry przedsiębiorców

// Poradnik finansowy

Zestawienie bezpłatnych i dostępnych online rejestrów przedsiębiorców

Minimalizowanie ryzyka związanego z dokonywaniem transakcji handlowych  jest jednym z podstawowych zadań każdego przedsiębiorcy. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie potencjalnego płatnika. Musimy wiedzieć z kim podejmujemy współpracę. W Internecie można znaleźć bezpłatne rejestry przedsiębiorców, w których sprawdzimy dane dotyczące kontrahenta. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona jest […]

Przydatność artykułu: 100%
źródła finansowania przedsiębiorstw

// Poradnik finansowy

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Każdy przedsiębiorca, aby wygenerować przychód ponosi koszty. Tym samym musi posiadać odpowiednie źródła finansowania na ich pokrycie. Finansowanie firm ze środków własnych Dla ponad 70% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce głównym źródłem finansowania, szczególnie na początku ich funkcjonowania na rynku, są środki własne. Wariantem tego rozwiązanie jest wykorzystanie zarobionych środków pieniężnych na pokrywanie kosztów […]

Przydatność artykułu: 0%
płynność finansowa

// Poradnik finansowy

Jak zapewnić firmie płynność finansową?

Co to jest płynność finansowa? W opracowaniach naukowych z zakresu ekonomii płynność finansowa opisywana jest na trzy sposoby: Płynność majątkowa Jest to zdolność aktywów do zamiany na środki pieniężne w jak najkrótszym czasie i bez utraty wartości. Wyznacza łatwość zamiany danego aktywu na środki pieniężne przy jak najmniejszych kosztach transakcyjnych towarzyszących tej wymianie. Im większa […]

Przydatność artykułu: 100%
weksel in blanco

// Poradnik finansowy

Weksel in blanco – 3 sposoby na ograniczenie ryzyka jego wystawienia

Co to jest weksel? Weksel to rodzaj papieru wartościowego. Do jego ważności nie jest wymagany specjalny blankiet ani wizyta u notariusza. Musi natomiast być sporządzony na piśmie i zawierać nazwę WEKSEL. Prawo wekslowe wymaga również, aby weksel zawierał: bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz danej osoby lub podmiotu datę i miejsce wystawienia termin […]

Przydatność artykułu: 100%
księgi wieczyste

// Poradnik finansowy

Księgi wieczyste – jak je sprawdzić, jakie zawierają informacje?

Każda transakcja związana z nieruchomością, niezależnie od tego, czy mówimy o kupnie, sprzedaży, wynajmie lub jej obciążeniu, wiąże się z decyzją majątkową o długofalowych skutkach. Dlatego warto poprzedzić ją rzetelną analizą. Jednym z podstawowych źródeł informacji w tym zakresie są księgi wieczyste. Księgi wieczyste – co to jest? Księga wieczysta jest rejestrem, który obrazuje stan […]

Przydatność artykułu: 100%

Privacy Preference Center

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other