Blog

rebus sic stantibus

// Poradnik finansowy

Klauzula “rebus sic stantibus” czyli wpływ nadzwyczajnej zmiany okoliczności na zobowiązanie

W kontekście panującej sytuacji pandemicznej, mającej zasadniczy wpływ na wiele aspektów obrotu gospodarczego, kryzys poszczególnych branż, skoki cen materiałów itp., wielu przedsiębiorców zastanawia się nad możliwością wprowadzenia zmian w już zawartych kontraktach. Czy w świetle obowiązującego prawa jest to możliwe? Nienaruszalność umów Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z obowiązku dotrzymywania umów i unormowań w nich […]

Przydatność artykułu: 100%
zabezpieczenia

// Poradnik finansowy

Zabezpieczenia stosowane przez instytucje finansowe – różne formy w praktyce

Instytucje finansowe udostępniające klientom swój kapitał np. w formie pożyczki czy faktoringu cichego, dążą do ograniczenia ryzyka transakcyjnego poprzez ustanowienie zabezpieczenia. W ten sposób w przypadku braku zwrotu pożyczonych środków, instytucja finansowa zapewnia sobie alternatywny sposób na odzyskanie zaangażowanego kapitału. W artykule omawiam najczęściej stosowane rodzaje zabezpieczeń. Cesja wierzytelności Cesja wierzytelności to przeniesienie praw do […]

Przydatność artykułu: 100%
skonto

// Poradnik finansowy

Skonto – co to jest i jak można na nim zyskać w faktoringu odwrotnym?

Co to jest skonto? Skonto jest to rodzaj rabatu – upustu procentowego – stosowanego do faktur z odroczonym terminem płatności, który przysługuje nabywcy w przypadku wcześniejszej zapłaty. W praktyce polega na tym, że sprzedawca wyznacza termin płatności np. na 45 dni, ale jeżeli kupujący dokona zapłaty przed tym terminem np. po 14 dniach to kwota […]

Przydatność artykułu: 100%
odroczony termin płatności

// Poradnik finansowy

Odroczony termin płatności – co to jest i jak zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty?

Co to jest odroczony termin płatności? Odroczony termin zapłaty, czyli tzw. kredyt kupiecki umożliwia nabywcy zapłatę za towar lub usługę w terminie późniejszym niż w dniu zakupu. Zgodnie z prawem maksymalny umowny termin zapłaty wynosi 60 dni od dnia doręczenia kupującemu faktury VAT. Strony transakcji mogą ustalić dłuższy termin umowny pod warunkiem, że nie jest […]

Przydatność artykułu: 100%
puste faktury

// Poradnik finansowy

Puste faktury – co to jest, jak naprawić błąd?

Jeszcze parę lat temu w naszej firmie często spotykaliśmy się z problemem wystawiania „pustych faktur”. Klient przedstawiający taki dokument próbował wyłudzić finansowanie pod wierzytelność, za którą nie stało żadne rzeczywiste zdarzenie gospodarcze. Zmiany prawne oraz nasze procedury kontrolne zredukowały to zjawisko. W artykule wyjaśniam czym są puste faktury i jakie wiążą się z nimi konsekwencje […]

Przydatność artykułu: 100%
zabezpieczenie roszczeń

// Poradnik finansowy

Sądowe zabezpieczenie roszczeń w transakcjach handlowych

Po co zabezpiecza się roszczenie? Zabezpieczenie roszczeń zapobiega wyzbyciu się majątku przez dłużnika podczas postępowania sądowego. Proces w sądzie może toczyć się nawet kilka lat. W tym czasie dłużnik może stać się niewypłacalny, ukryć lub sprzedać swój majątek. Uzyskanie zabezpieczenia roszczeń zwiększa szanse na skuteczną egzekucję należności. Po otrzymaniu sądowego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, strona wnosząca pozew […]

Przydatność artykułu: 100%