Blog

Czy instytucja finansowa łamie prawo kserując dowód osobisty pożyczkobiorcy?

Data publikacji artykułu:
22 lipca 2019

12 lipca br. weszła w życie ustawa o dokumentach publicznych. W myśl nowych przepisów sporządzenie nie tylko wiernej kopii dokumentu publicznego, ale także jego repliki, jest zagrożone karą nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Co obejmuje zakaz?

Zakaz dotyczy m.in. takich dokumentów publicznych jak dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy, karta pojazdu, legitymacja zawodu medyka czy dokument potwierdzającego np. niepełnosprawność. W myśl ustawy repliką dokumentu publicznego jest odwzorowanie lub kopia wielkości od 75 proc. do 120 proc. oryginału o cechach autentyczności, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanego dla celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, której dane dotyczą.

Nowe przepisy w praktyce działalności instytucji finansowych

Czarno-biała kserokopia nie nosi cechy autentyczności, nie jest więc repliką. Wykonując takie ksero instytucja finansowa nie łamie przepisów ustawy. Kserokopia w wielkości mniejszej niż 50% lub większej niż 120% także nie jest traktowana jako zakazana replika. Warto również wiedzieć, że banki i inne instytucje finansowe wręcz muszą kserować dokumenty tożsamości swoich klientów, ponieważ podlegają pod przepisy innych ustaw, m.in. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tzw. ustawy AML. W przypadku kopii sporządzonych w oparciu o przepisy ustawy AML – instytucja obowiązana (bank, instytucja płatnicza czy giełda kryptowalut) może wykonać kopię w formacie 1:1.

Photo on Foter.com

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?