Blog

Faktoring odwrotny na przykładzie firmy budowlanej

Data publikacji artykułu:
27 maja 2021
faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny to usługa skierowana do firm,  którym  w danym momencie brakuje środków finansowych np. na zapłatę za kupione materiały lub za wykonane przez ich podwykonawców roboty. To rozwiązanie finansowe świetnie sprawdza się w branży budowlanej.

Kiedy skorzystać z faktoringu odwrotnego?

Firmy budowlane najczęściej prowadzą równolegle kilka inwestycji i sytuacja, gdy zaczyna im brakować środków na płynną realizację robót nie jest rzadkością. Właśnie wtedy dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie faktoringu odwrotnego. Przedsiębiorca budowlany uzyskuje w firmie faktoringowej limit finansowania, z którego opłacane są wymagalne lub niewymagalne faktury wystawione przez podwykonawców lub dostawców np. hurtownie materiałów budowlanych.  Sam natomiast otrzymuje prolongatę spłaty tych zobowiązań i zapłaci za nie w dogodnym dla siebie terminie np. za 90 dni. W naszej firmie dajemy Klientowi także dodatkowy czas na spłatę w postaci 14-dniowego okresu regresu. Ważnymi zaletami naszej usługi jest także obsługa transakcji online oraz brak wymogu posiadania innych naszych produktów finansowych, do korzystania z faktoringu odwrotnego. 

Poznaj naszą ofertę faktoringu>>

Przykład firmy budowlanej z Podkarpacia

W marcu tego roku z zapotrzebowaniem na finansowanie bieżącej działalność zwrócił się do nas właściciel firmy budowlanej z woj. podkarpackiego. Spółka działa w branży od 13 lat, z powodzeniem realizując zlecenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Wygrała jednocześnie dwa przetargi i obawiała się, że może zabraknąć jej środków finansowych na ich terminową realizację. Po przeanalizowaniu potrzeb Klienta i jego przepływów finansowych, doradziliśmy mu skorzystanie z faktoringu odwrotnego.

Warunki transakcji

Firma otrzymała limit finansowania w wysokości 100 000 zł, z którego może korzystać przez 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Umowa jest tak skonstruowana, że INDOS pobiera wynagrodzenie wyłącznie za sfinansowane faktury. Naliczamy je proporcjonalnie do ilości dni finansowania. Nasze wynagrodzenie jest stawką dzienną i w tym przypadku wyniosło 0,066%, liczone od wartości faktury brutto. Opłata przygotowawcza pobierana jednorazowo wyniosła 2%. Są to jedyne koszty obsługi umowy. INDOS nie stosuje żadnych opłat stałych i abonamentowych. Ważne jest również to, że Klient nic nie płaci, jeśli nie korzysta z otrzymanego limitu finansowego.

W przypadku faktoringu odwrotnego wymagane jest ustanowienie zabezpieczenia majątkowego. Zabezpieczeniem omawianej transakcji jest zastaw rejestrowy na samochodach osobowych oraz cesja praw z ich polisy ubezpieczeniowej. Załatwienie wszystkich formalności przed podpisaniem umowy trwało 10 dni.

Wyliczenie kosztów poniesionych przez Klienta

Dostawcy Klienta wypłaciliśmy 100% kwoty faktury (100.000 zł) w ciągu 24 godzin po przesłaniu faktury. Po 90 dniach Klient zwrócił nam wypłaconą dostawcy kwotę (100.000 zł) powiększoną o wynagrodzenie.

Kwota wynagrodzenia za sfinansowanie faktury: 90 dni x 0,066% x 100.000 zł = 5.940 zł + VAT (23%)

Iwona Wilk-Nawrot
Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu
tel. kom. 661 073 384
e-mail: iwona.nawrot@indos.pl

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?