Blog

Faktoring odwrotny – świetne rozwiązanie dla transportu

Data publikacji artykułu:
1 lipca 2021
faktoring dla transportu

Specyficzną cechą branży transportowej  są wysokie koszty stałe tj. wydatki na paliwo, koszty eksploatacji floty samochodowej, licencji, certyfikatów, pozwoleń czy dostępu do infrastruktury drogowej. Jeśli jednocześnie właściciel firmy transportowej wystawia swoim klientom faktury z długim terminem płatności to problemy z utrzymaniem płynności finansowej są nieuniknione. W artykule rekomenduję faktoring odwrotny jako świetne narzędzie, które może pomóc w takiej sytuacji.

Mechanizm działania

W ramach faktoringu odwrotnego opłacamy niewymagalne lub wymagalne faktury wystawione przez dostawców firmy transporotowej za zakupione przez nią produkty lub usługi w uzgodnionym terminie np. w ciągu 24 godzin. Firma transportowa natomiast dokonuje spłaty do INDOS w odroczonym terminie, np. po 90 dniach. Jeśli potrzebny jest jej dodatkowy czas na spłatę to może skorzystać z 14-dniowej prolongaty. Jest to tak zwany okres regresu.

Więcej o tym jak działa faktoring odwrotny >>

Udogodnieniem w korzystaniu z faktoringu jest obsługa online. Poprzez platformę internetową klient nie tylko wprowadza nowe faktury do zapłaty, ale także może śledzić wszystkie wpłaty i wypłaty oraz pobierać dokumenty rozliczeniowe. Przewagą naszego faktoringu jest też to, że klient nie musi go łączyć z innymi produktami z oferty INDOS.

Faktoring odwrotny na przykładzie

W bieżącym roku zgłosiła się do nas firma z branży transportowej działająca na Śląsku od 7 lat. Jej właścicielem jest osoba fizyczna. Firma posiada 10 zestawów samochodowych, które wykonują usługi na terenie całej Unii Europejskiej. Od jakiegoś czasu miała ona coraz większą trudność z terminowym opłacaniem stałych faktur kosztowych. Problem wynikał między innymi z tego, że firma czekała na zapłatę za zrealizowane zlecenia transportowe od 60 do 90 dni. Natomiast  swoim dostawcom musiała płacić w terminie do 30 dni. W tej sytuacji doradziłam Klientowi skorzystanie z  faktoringu odwrotnego.

Szczegóły transakcji

Wymogiem do otrzymania finansowania w formie faktoringu odwrotnego jest ustanowienie zabezpieczenia majątkowego. W tym przypadku klient zaproponował zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na samochodzie ciężarowym wraz z cesją praw z polisy.

Załatwienie wszystkich formalności i podpisanie umowy trwało 5 dni. Klient otrzymał limit finansowania w wysokości 150 000 zł, który w zupełności wystarczył na pokrycie jego bieżących zobowiązań finansowych.

Umowa faktoringowa w INDOS jest bezterminowa, odnawiana co 12 miesięcy. Można korzystać z niej cały czas lub okazjonalnie – bez żadnych dodatkowy kosztów za niewykorzystany limit finansowania.  Klient uiszcza jednorazową opłatę przygotowawcza, w tym przypadku wynosiła ona 2% limitu finansowania. Zaletą naszej umowy jest również to, że odsetki faktoringowe naliczamy w skali dnia.  W praktyce oznacza, że klient płaci dokładnie za czas korzystania z kapitału: od wypłaty środków z naszego konta, do ich zwrotu. W tej umowie odsetki faktoringowe wynoszą 0,0667% dziennie, a klient finansował swoje faktury 52 dni, wykorzystując cały przyznany mu limit.

Kalkulacja kosztów wyglądała następująco:
52 dni x 0,0667% x 150 000,00 zł. = 5 202,60 zł. + VAT (23%)

 

Iwona Wilk-Nawrot
Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu
tel. kom. 661 073 384
e-mail: iwona.nawrot@indos.pl

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?