Blog

Finansowanie faktur – czyli faktoring od jednej faktury

Data publikacji artykułu:
27 lutego 2019
Finansowanie faktur

Wielu przedsiębiorców nie korzysta z faktoringu ze względu na mylne przekonanie o licznych trudnościach i obwarowaniach, które się z tym wiążą. Jednym z mitów jest konieczność finansowania wielu faktur wystawionych na licznych  płatników. W praktyce wystarczy jedna faktura, aby skorzystać z tej nowoczesnej i elastycznej formy finansowania.

Finansowanie jednej faktury, wielu płatników

Jednym z najczęstszych i nieprawdziwych przekonań z jakimi spotykamy się w kontaktach z klientami jest to, że do skorzystania z faktoringu konieczna jest cesja generalna. Taka cesja wymusza na kliencie oddawanie do finansowania wszystkich faktur, które wystawi, co nie zawsze odpowiada jego potrzebom. W praktyce, jeśli zapotrzebowanie klienta na gotówkę występuje okazjonalnie i chce on sam decydować, które faktury i kiedy odda do finansowania to również może on skorzystać z faktoringu. W takiej sytuacji w INDOS SA do każdej faktury podpisywana jest osobna cesja, co daje klientowi swobodę w decydowaniu. Warto również wspomnieć, że w skorzystaniu z faktoringu w INDOS SA nie jest przeszkodą przedstawianie do finansowania pojedynczych faktur na różnych płatników.

Kolejną wątpliwość jaką zgłaszają nasi klienci jest możliwość sfinansowania pojedynczej faktury opiewającej na dużą kwotę. Ta obawa jest również nieuzasadniona. Nasza spółka finansuje faktury opiewające na kwoty do 3 000 000 zł.

Ile kosztuje finansowanie faktur

Przedsiębiorcy, którzy chcą szybko zamienić fakturę na gotówkę zazwyczaj w pierwszej kolejności rozważają sprzedaż wierzytelności. Przed decyzją warto skalkulować koszty takiej transakcji w porównaniu do kosztów faktoringu. W większości przypadków skorzystanie z faktoringu jest tańsze zarówno ze względu na niższe koszty prowizyjne, jak i od strony podatkowej. Od sprzedaży wierzytelności należy zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych. Przy faktoringu jedynym obciążeniem podatkowym, jest podlegający zwrotowi VAT doliczony do naszego wynagrodzenia prowizyjnego.

Faktoring niejedno ma imię

Pojedyncze faktury można również finansować w ramach faktoringu odwrotnego i cichego. W tym przypadku należy się przygotować na to, że załatwienie formalności potrwa dłużej niż przy faktoringu jawnym. Wynika to z konieczności ustanowienia zabezpieczenia materialnego. Ułatwieniem jest zawarcie Ramowej Umowy Finansowania, w ramach której formalności konieczne do zrealizowania transakcji załatwia się tylko raz. Z przyznanego limitu finansowania klient korzysta dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili ma zapotrzebowanie. Mówiąc krótko oddaje do finansowania faktury w ramach dowolnego rodzaju faktoringu, wtedy kiedy chce. W INDOS SA za niewykorzystany limit nie pobieramy żadnych opłat.

Więcej o Ramowej Umowie Finansowania >>

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?