Blog

Jak sfinansować wygrany przetarg na roboty budowlane?

Data publikacji artykułu:
25 maja 2021
finansowanie przetargów

Firma budowlana, która wygrała przetarg ogłoszony w sektorze zamówień publicznych zazwyczaj nie ma powodów do obaw o swoją stabilność finansową. Ponieważ podmiotem, który będzie płacić za wykonane roboty są organy władzy publicznej czy jednostki samorządu terytorialnego to może być spokojna o wiarygodność płatniczą inwestora i terminową zapłatę. Niestety jej płynność finansowa może zostać nadwyrężona poprzez długi termin oczekiwania na płatność. Z pomocą przychodzi faktoring, który jest usługą dedykowaną dla firm udzielających kredytu kupieckiego. Pozwala on odblokować pieniądze zamrożone w fakturach.

Faktoring w klasycznej formie

Faktoring jawny ma wiele zalet. Jest najkorzystniejszy pod względem kosztów oraz nie wymaga ustanowienia majątkowego zabezpieczenia transakcji. Stosuje się go, gdy możliwe jest dokonanie cesji wierzytelności wynikającej z faktury na firmę faktoringową.

Obieg dokumentów dokonywany jest pomiędzy trzema stronami transakcji: inwestorem, wykonawcą robót i firmą faktoringową (faktorem). Wykonawca lub faktor występuje do inwestora z prośbą o wyrażenie zgody na cesję. Po otrzymaniu takiej zgody do inwestora wysyłane jest  zawiadomienie o przelewie wierzytelności na faktora. Następnie wykonawca wysyła do firmy faktoringowej fakturę i w ciągu 24 godzin następuje wypłata  środków.

Jeśli roboty budowlane wykonywane są etapami, wykonawca może wystąpić do inwestora o zgodę na przelanie na rzecz faktora praw do wierzytelności z całej umowy. Nie ma wtedy konieczności uzyskiwania zgody na cesję wierzytelności z poszczególnych faktur. Upraszcza to obieg dokumentów i przyspiesza wypłatę środków. Jeśli zachodzi taka potrzeba możliwe jest również częściowe sfinansowanie faktury np. kwota faktury opiewa na 1 mln zł,  a wypłacamy 300 000 zł.

Faktoring jawny mimo zakazu cesji

W umowach o zamówienia publiczne klauzula dotycząca  zakazu przelewu praw wynikających z wierzytelności na osoby trzecie jest powszechnie stosowanym zapisem. Jednak wbrew pozorom nie zamyka to drogi do skorzystania z faktoringu jawnego. Nawet jeżeli inwestor zastrzega „zakaz cesji” w umowie, to często dopuszcza możliwość jego zniesienia.  Wymaga to jednak przeprowadzenia negocjacji, które nasza firma bierze na siebie.  Często treść zgody na cesję ustalamy z inwestorem indywidualnie i dopasowujemy do specyfiki jego działalności.

Dowiedz się więcej o tym, jak uzyskujemy zgodę na cesję >> 

Finansowanie przetargu poprzez faktoring cichy

W sytuacji, gdy uzyskanie od inwestora zgody na cesję nie jest możliwe, stosujemy faktoring cichy (niejawny).  Jesteśmy jedną z niewielu firm  w Polsce, który ma to rozwiązanie finansowe w swojej ofercie. Mechanizm jego działania nie różni się od faktoringu jawnego. Wypłacamy wykonawcy  ok. 75% kwoty faktury w ciągu 24h od momentu jej otrzymania. Podstawowa różnica pomiędzy faktoringiem jawnym i niejawnym polega na tym, że nie dochodzi do przelania praw do wierzytelności i inwestor nie jest informowany o tym, że wykonawca korzysta z finansowania w postaci faktoringu. Inwestor dokonuje płatności na rachunek wykonawcy, a nie jak w przypadku faktoringu jawnego na konto firmy faktoringowej. Wykonawca następnie zwraca nam wypłaconą zaliczkę powiększoną o ustalone wynagrodzenie. Współpracę opieramy na udzielonym nam przez wykonawcę pełnomocnictwie do rachunku bankowego. Przy tym rodzaju faktoringu wymagane jest ustanowienie zabezpieczenia majątkowego. Wykonawca ma do dyspozycji limit finansowania w kwocie do 3 mln zł. 

Finansowanie zakupów materiałów budowlanych

Dla firm, które kupują materiały budowlane lub płacą podwykonawcą gotówką lub z krótkim terminem płatności, a chciałby skorzystać z długoterminowego kredytu kupieckiego  skierowana jest mniej znana forma finansowania – faktoring odwrotny. Polega on na tym, że firma faktoringowa spłaca ich zobowiązania zgodnie z  terminem płatności, natomiast firma budowlana reguluje należności wobec instytucji finansującej w dogodnym dla siebie czasie, np. w ciągu 60 dni.

Więcej o faktoringu odwrotnym >>

zdjecie ISIwona Stępień
Doradca Klienta
tel. kom. 661 070 327
e-mail: iwona.stepien@indos.pl

 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Privacy Preference Center

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other