Blog

Kiedy opłaca się sięgnąć po faktoring – 4 przykładowe sytuacje

Data publikacji artykułu:
24 marca 2020
kiedy faktoring się opłaca

Usługa faktoringu na polskim rynku funkcjonuje już od ponad 20 lat. Ciągły i dynamiczny rozwój wspomnianego narzędzia finansowego nasuwa pytanie: kiedy opłaca się sięgnąć po faktoring? Kto odczuje najwięcej korzyści z zastosowania go we własnym przedsiębiorstwie? Poznaj przykłady 4 firm, którym korzystanie z faktoringu przyniosło wiele różnych benefitów.

Przykład 1

Rozwiązanie problemu z utrzymaniem płynności finansowej wynikającym z nieterminowych płatności od kontrahentów

Firma spedycyjna ze Śląska zajmująca się transportem wielkogabarytowym miała poważne problemy finansowe spowodowane nieterminowym realizowaniem płatności przez jej kontrahentów.  Nieuregulowane płatności stanowiły poważne obciążenie finansowe i wielokrotnie firma ta korzystała z usługi windykacji należności w naszej spółce.

Skorzystanie z faktoringu pomogło jej odzyskać płynność finansową na wiele sposobów.  Przede wszystkim przed udzieleniem faktoringu bezpłatnie sprawdzamy potencjalnych kontrahentów – płatników pod względem wiarygodności płatniczej, więc nasz klient podejmuje współpracę tylko z tymi, co do których jest pewność, że spłacą swoje zobowiązania. Już sama tego typu weryfikacja ograniczyła problem naszego Klienta z niezapłaconymi fakturami do minimum. Drugim czynnikiem, który wpłynął na większą motywację płatników do terminowej spłaty zobowiązań  i tym samym poprawił sytuację finansową naszego Klienta, był monitoring i kontrola terminowych płatności, realizowany przez naszą spółkę w ramach usługi faktoringu. Zarówno usługę weryfikacji płatników, jak i monitoring płatności wykonujemy dla naszych Klientów bezpłatnie.

Przykład 2

Zmniejszenie kosztów wynikających z udzielania kontrahentom skonta

W branży transportowej długie terminy płatności wynoszące od 45 do ponad 60 dni są normą. Jednocześnie specyfiką przedsiębiorstw tego sektora  są wysokie stałe koszty działalności takie jak: raty leasingowe i kredytowe, opłaty drogowe, koszty zakupu paliwa, wynagrodzenie kierowców itp. Podczas, gdy opłat tych należy dokonywać w każdym miesiącu, to spłata należności za świadczone usługi jest przesunięta w czasie. Jest to powodem kłopotów z utrzymaniem płynności finansowej wśród wielu firm świadczących usługi transportowe. 

Część firm transportowych zasypuje tą lukę uzyskując od spedytorów szybszą zapłatę należności w zamian za udzielenie skonta. Koszt takiego rozwiązania jest jednak dość wysoki i wynosi do 5% wartości faktury. Znacznie bardziej opłacalne jest skorzystanie z faktoringu, ponieważ prowizja za tą usługę wynosi już od 1,5% miesięcznie.

Przykład 3

Szybkie pozyskanie środków finansowych bez zabezpieczenia i zdolności kredytowej

Mazowiecka firma dystrybuująca oleje przemysłowe importowane z Ukrainy ubiegała się o kredyt w bankach i pozabankowych instytucjach finansowych. Przedsiębiorstwo było w dobrej sytuacji finansowej, odnotowywało zysk, realizowało obroty na poziomie 700 000 zł miesięcznie, nie miało zaległości w zapłacie podatków do ZUS i US oraz negatywnych informacji w wywiadowniach gospodarczych. Mimo to spółka spotkała się z odmową finansowania. Powodem takiej decyzji instytucji finansowych był  brak nieruchomości, które mogłyby stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu. Innymi przyczynami odmowy były: struktura właścicielska – zarząd stanowili obywatele Ukrainy oraz branża, w której działała spółka – oceniana jako ryzykowna.

INDOS SA zaproponował Klientowi skorzystanie z faktoringu zamiast zaciągania pożyczki. Weryfikując wniosek wzięliśmy pod uwagę to, że płatnikiem w transakcji był podmiot o dużej wiarygodności finansowej. Do udzielenia faktoringu jawnego nasza spółka nie wymaga ustanawiania zabezpieczenia majątkowego, więc brak odpowiedniego przedmiotu zabezpieczenia nie był problemem. Obecnie Klient korzysta z limitu finansowego w wysokości 700 000 zł. Dzięki naszemu finansowaniu firma ta mogła zwiększyć obroty i płacić za swoje zakupy gotówką.

Przykład 4

Szybka gotówka na lepszych warunkach niż sprzedaż wierzytelności

Firma budowlana z Pomorza skończyła realizację  kontraktu na  remont szkoły. Przedsiębiorstwo wystawiło inwestorowi fakturę końcową opiewającą na 2 mln zł z terminem płatności 90 dni. Do realizacji kolejnego kontraktu potrzebne jej były środki np. na zakup materiałów budowlanych. Firma zgłosiła się do INDOS SA z propozycją sprzedaży wierzytelności. Zaproponowaliśmy inne rozwiązanie w postaci faktoringu na jedną fakturę. Nasza spółka w zależności od potrzeb Klienta realizuje usługę faktoringu zarówno w oparciu na cesję generalną, jak i osobne cesję na każdą wierzytelność. Dla naszego Klienta skorzystanie z faktoringu było korzystniejsze niż sprzedaż wierzytelności  zarówno pod względem warunków prowizyjnych, jak i od strony podatkowej. Od sprzedaży wierzytelności należny jest podatek od czynności cywilno-prawnych, podczas gdy przy faktoringu jedynym obciążeniem podatkowym, jest podlegający zwrotowi VAT doliczony do naszego wynagrodzenia prowizyjnego.

Zainteresował Cię faktoring? Złóż wniosek online >>
Weryfikacja wniosku jest bezpłatna!

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?