Blog

Koszty w przedsiębiorstwie – jak je optymalizować?

Data publikacji artykułu:
18 października 2021
koszty w przedsiębiorstwie

Każdy przedsiębiorca niezależnie od branży, w której działa ponosi koszty działalności gospodarczej, aby osiągnąć przychód oraz zabezpieczyć aktywa firmy. Niewłaściwe zarządzanie kosztami lub ich niedoszacowanie przy wykonaniu usługi lub produkcji towaru może przynieść przedsiębiorcy stratę.  W długim okresie ponoszenie strat może skutkować nieopłacalnością działalność firmy a przedsiębiorca nie będzie w stanie regulować terminowo swoich zobowiązań.

Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorca planując wydatki w swojej firmie, chce je na bieżąco kontrolować poprzez ich prognozowanie oraz oszacowanie. W tym celu tworzy budżet, a wtedy pomocne staje się usystematyzowanie tych kosztów.  Ze względu na rodzaj możemy je podzielić w następujący sposób:

 • amortyzacja i zużycie materiałów
 • usługi obce
 • podatki i opłaty
 • wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • pozostałe koszty

Jedną z głównych klasyfikacji kosztów jest ich podział na stałe oraz zmienne.

Koszty stałe

Podczas prowadzenia biznesu pojawiają się koszty, które występują cyklicznie tzw. koszty stałe. Częstotliwość występowania takich kosztów w firmie zależy od skali prowadzonej działalności. Koszty stałe są i będą na tym samym poziomie, niezależenie od tego, czy zwiększy się lub zmniejszy sprzedaż usług/produktów.

Do kosztów stałych możemy zaliczyć:

 • wynagrodzenia pracowników, zarządu,
 • czynsz za najem budynku, biura,
 • ubezpieczenia budynku, maszyn,
 • odpisy amortyzacyjne nieruchomości, samochodów, maszyn.

Niejednokrotnie początkujący przedsiębiorcy, dla których priorytetem jest jak najszybsze pozyskanie klientów, podpisują umowy handlowe bez analizy ryzyka transakcyjnego. Godzą się na sprzedaż z długim terminem płatności, co skutkuje zakłóceniem ich płynności finansowej. W takiej sytuacji koszty stałe zaczynają stanowić dla przedsiębiorcy nie lada problem. Koszty, a co za tym idzie wydatki jakie musi ponieść przedsiębiorca, nie będą przez niego terminowo regulowane. Sposobem na to, aby zapewnić sobie płynności finansową i jednocześnie oferować kontrahentom kredyt kupiecki jest faktoring.

Więcej o faktoringu >>

Koszty zmienne

Istotny czynnik w kosztach działalności firmy stanowią koszty zmienne związane bezpośrednio z realizacją kontraktów, wielkością produkcji lub sprzedaży usług. Jeżeli przykładowo przedsiębiorstwo wykonujące konstrukcje stalowe pozyska dwa razy tyle zamówień niż w poprzednim roku to znacząco wzrośnie jego koszt zakupu surowca – stali. Analizując popyt na rynku, przedsiębiorca musi uwzględniać koszty zmienne, a co za tym idzie zmiany w wielkości produkcji, sprzedaży usług. Jeżeli wzrośnie sprzedaż usług bądź produkcji to również wzrosną te koszty.

Do kosztów zmiennych możemy zaliczyć:

 • wynagrodzenia pracowników za dodatkowo przepracowane godziny
 • towar, materiały
 • energia oraz inne nakłady na surowce

Optymalizacja kosztów

Przedsiębiorca wraz z rozwojem firmy powinien optymalizować koszty i podejmować przemyślane decyzję finansowe. Optymalizacja może się odbywać na przykład poprzez unowocześnianie parku maszynowego, na taki który jest bardziej wydajny w porównaniu ze starymi maszynami, czy poprzez outsourcing niektórych usług. Jeżeli firma podpisuje coraz więcej nowych umów to koniecznością staje się automatyzacja obiegu dokumentów w firmie oraz zdalna obsługa klientów np. poprzez panel klienta online. Takie rozwiązania mogą znaczenie ograniczyć zarówno koszty zmienne, jak i stałe.

Małe firmy chcące pozyskać duże kontrakty i zaistnieć na rynku mogą poszukać do realizacji swoich celów handlowych partnera biznesowego, wspólnie dzieląc się wypracowanym zyskiem i wspólnie ponosząc koszty.

Jednym ze sposobów realizacji kontraktu, który generuje zbyt duże koszty, przekraczające możliwości firmy już na początku jego realizacji jest pozyskanie finansowania pomostowego.  Finasowanie pomostowe w formie pożyczki celowej bądź faktoringu odwrotnego pod realizację danej umowy ma na celu zapewnienie środków finansowych m.in. na pokrycie kosztów zakupu materiałów, pracy maszyn, opłacenie podwykonawców jak i pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z realizacją umowy.

Dowiedz się więcej o pożyczce pod kontrakt >>

 

Sebastian Kołodziej
Doradca Klienta
e-mail: sebastian.kolodziej@indos.pl
tel. kom. 508 322 561

 

 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?