Blog

Kredyt kupiecki, czyli czy warto odraczać płatności kontrahentom? cz. I

Data publikacji artykułu:
7 października 2020
kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki to rodzaj kredytu, gdzie stronami transakcji są podmioty gospodarcze, z pominięciem instytucji finansowych, np. banków. Jest to jeden z  najpopularniejszych sposobów na pozyskanie środków na  bieżącą działalność przedsiębiorstwa.  Brak konieczności zaangażowania w transakcję podmiotu finansującego  upraszcza i przyspiesza wymianę handlową między kontrahentami. Dodatkowo kredyt kupiecki nie jest zazwyczaj oprocentowany, zatem może to być dość tania forma finansowania. Czym jest  i na jakich zasadach warto z niego korzystać?

Formy kredytu kupieckiego

Najbardziej znaną formą kredytu kupieckiego jest płatność odroczona, zwana również kredytem dostawcy. Mówimy o niej w przypadku, gdy strona sprzedająca zgadza się na wydłużenie terminu płatności dla odbiorcy swoich produktów lub/i usług.

Drugą formą kredytu kupieckiego jest kredyt odbiorcy, czyli zaliczka lub przedpłata za produkt, który nie został jeszcze dostarczony lub usługę, która nie została jeszcze wykonana. Stosuje się go np.  w przypadku drogich towarów,  których zakupu lub wyprodukowania dostawca nie byłby w stanie sam sfinansować w całości. Kredyt odbiorcy stosuje się też czasami na początku współpracy między kontrahentami,  aby równo rozłożyć ryzyko transakcyjne na obie strony kontraktu.

Wiele firm równolegle do kredytu kupieckiego oferuje swoim kontrahentom skonto. Jest to procentowo określona zniżka od ceny, którą uzyskuje odbiorca, jeśli płaci za towar przed terminem płatności.

Udzielenie kredytu kupieckiego nie wymaga szczególnej formy prawnej. Może zostać określone na fakturze potwierdzającej sprzedaż poprzez podanie daty odroczonej płatności. Jednak na początku współpracy z nowym kontrahentem zalecane jest, aby uzgodnienia odnośnie kredytu kupieckiego zawrzeć w stosownych zapisach umowy czy w ogólnych warunkach sprzedaży.

Wydłużony termin czyli jaki?

Termin płatności często stanowi jeden z najważniejszych elementów negocjacji pomiędzy stronami transakcji. Najczęściej kredytu kupieckiego udziela się na okres od 14 do 60 dni.

Firmy korzystające z kredytu kupieckiego powinny mieć świadomość, że jeżeli strony transakcji handlowej przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, dostawca może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia odbiorcy faktury lub rachunku. Możliwość naliczenia odsetek ustawowych, powstaje mimo, że strona kupująca transakcji nie popadła w stan opóźnienia. Prawodawca w ten sposób ustawowo wprowadził zasadę oprocentowania kredytu kupieckiego.

Czytaj więcej o odsetkach za opóźnienia w transakcjach handlowych >> 

Korzyści dla odbiorcy

kredyt kupiecki

Z kredytu kupieckiego korzyści czerpią obie strony transakcji, czyli zarówno strona udzielająca kredytu, jak i ta, która jest jego beneficjentem. Z punktu widzenia odbiorcy największą zaletą kredytu kupieckiego jest jego niski koszt, prostota uzyskanie tego rodzaju finansowania i dostępność. Często bez dodatkowych formalności i zabezpieczeń firma jest w stanie otrzymać towar lub usługę z odroczonym terminem zapłaty i odsprzedać go dalej jeszcze przed upływem terminu płatności. Tym samym może ona przez ten czas dysponować cudzymi środkami, nie angażując własnych lub nie uruchamiając kredytów obrotowych, co pomaga w utrzymaniu płynności finansowej.

Kredyt kupiecki  jest szczególnie ważny dla firm MŚP. Na ogół nie dysponują one dużym kapitałem. Często też, jako firmy rozpoczynające działalność gospodarczą, nie mają historii kredytowej umożliwiającej ubieganie się o kredyty w bankach. Dla takich firm, korzystanie z kredytu kupieckiego to warunek utrzymania się na rynku. Dzięki niemu  mogą one realizować kontrakty, które bez tej formy finansowania, byłyby nieosiągalne.

Korzyści dla dostawcy

Największą korzyścią dla firmy udzielającej kredytu kupieckiego jest znaczne poszerzenie grupy odbiorców. Jest to silny argument przetargowy w negocjacjach handlowych i może dawać przewagę w rywalizacji z konkurencją. Warto też zauważyć, że odraczając płatność dostawca często jest w stanie sprzedać dany produkt drożej – z wyższą marżą, rekompensując sobie koszt finansowania.

Faktoring przychodzi z pomocą

Aby obie strony transakcji mogły czerpać wymienione wcześniej korzyści z kredytu kupieckiego, dostawca musi posiadać środki pozwalające mu na utrzymanie płynności finansowej w czasie, gdy czeka na płatność od odbiorcy. Z pomocą może przyjść faktoring, który jest usługą dedykowaną dla firm udzielających kredytu kupieckiego. Faktoring pozwala odblokować pieniądze zamrożone w fakturach. Firma faktoringowa wypłaca dostawcy środki finansowe w 24 h i czeka do terminu płatności na zapłatę od odbiorcy.

Czytaj więcej o faktoringu >>

W drugiej części artykułu o kredycie kupieckim wyjaśnimy, jakie ryzyka  wynikają z udzielania odroczonej zapłaty i jak je minimalizować. Czytaj II cz. artykułu >>

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Privacy Preference Center

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other