Blog

Kredyt kupiecki – jak bezpiecznie go udzielić? cz. II

Data publikacji artykułu:
27 października 2020
kredyt kupiecki

Sprzedawca, który oferuje towary z odroczonym terminem płatności, może wiele zyskać. Udzielając kredytu kupieckiego staje się bardziej konkurencyjny na rynku, wzmacnia swoją pozycję i rozbudowuje sieć kontaktów biznesowych. Kredyt kupiecki ma wiele zalet, ale też pociąga za sobą zagrożenia.

Na co uważać?

Podstawowym zagrożeniem dla firmy udzielającej kredytu kupieckiego jest sytuacja, w której strona kredytowana nie ureguluje płatności za dostarczony towar lub usługę w ustalonym terminie. Może to skutkować utratą płynności finansowej dostawcy i poprzez tzw. efekt domina tworzyć cały łańcuch zaległości płatniczych. Należy bowiem pamiętać, że kredyt kupiecki sporadycznie udzielany jest jednokierunkowo. Firmy funkcjonujące na rynku powiązane są siecią płatności odroczonych. Z tego powodu nierzetelność jednego z uczestników rynku może spowodować bardzo poważne skutki dla pozostałych. Dlatego jednym z najważniejszych zadań każdego przedsiębiorcy jest z jednej strony minimalizacja ryzyka związanego z udzielaniem kredytu kupieckiego, a z drugiej strony zaciąganie zobowiązań w taki sposób, aby samemu dotrzymać uzgodnionych terminów płatności.

Pierwszy krok – sprawdzaj wiarygodność

Aby zminimalizować ryzyko związane odroczonymi terminami płatności za towar warto sprawdzić wiarygodność swojego potencjalnego klienta. Podstawowe informacje na jego temat może uzyskać, przeglądając ogólnodostępne i bezpłatne bazy danych np.:

Kontrahenta warto również poprosić o udostępnienie zaświadczeń stwierdzających brak zobowiązań publicznoprawnych, w szczególności wobec ZUS i US. Brak takich zobowiązań jest cenną wskazówką, ponieważ uprawdopodabnia, że przedsiębiorca nie ma kłopotów finansowych. Kontrahent, który chce się uwiarygodnić w oczach potencjalnego dostawcy, powinien bez problemów takie zaświadczenia przedstawić.

Koniec języka za przewodnika

Bardzo dobrze przy weryfikacji odbiorcy sprawdza się sięgnięcie po telefon i przeprowadzenie wywiadu wśród dotychczasowych kontrahentów podmiotu, z którym chcemy nawiązać współpracę. Warto po prostu zapytać, czy nasz przyszły kontrahent opłaca faktury w terminie. Można także zapytać o historię i skalę współpracy, co da nam wyobrażenie jak może wyglądać przyszła kooperacja z tym podmiotem gospodarczym. Przedsiębiorcy są zazwyczaj wobec siebie lojalni i ostrzegają się o niesolidnych uczestnikach obrotu. Przy większych transakcjach obowiązkowa powinna być osobista wizyta u kontrahenta, która pozwala zweryfikować prawdziwość pozyskanych informacji. Możemy wtedy ocenić, jak na co dzień funkcjonuje biznes naszego kontrahenta, jak wygląda jego majątek ruchomy i nieruchomy, jaka jest skala sprzedaży.

Zabezpiecz dokumenty

Kolejną zasadą minimalizującą ryzyko jest gromadzenie dokumentów potwierdzających przeprowadzone zdarzenie gospodarcze. Musimy upewnić się, że dokumenty te zostały podpisane przez osoby do tego upoważnione. W przypadku braku uczciwości drugiej strony i konieczności dochodzenia swoich racji przed sądem, będzie to podstawa zasądzenia należnych środków. W przypadku rozpoczynania długotrwałej współpracy i/lub prawdopodobieństwa zaangażowania w danego kontrahenta dużych środków, należy starać się o pozyskanie dodatkowego zabezpieczenia np. w postaci poręczenia podmiotów powiązanych z płatnikiem, cesji wierzytelności przysługujących płatnikowi albo wystawionej przez bank gwarancji. Można także żądać zabezpieczenia na środkach trwałych płatnika (zastaw, hipoteka, przewłaszczenie).

Kredytuj tylko godnych zaufania kontrahentów

Kredytu kupieckiego nie można traktować jako podstawowego, czy wręcz jedynego narzędzia walki o rynek. Takie podejście wcześniej czy później zostanie wykorzystane w nieodpowiedni sposób przez nieuczciwych kontrahentów. Nawet startująca na rynku firma powinna starać się wypracować równowagę pomiędzy dbaniem o własne długofalowe interesy a uleganiem naciskom silniejszych graczy. Dlatego udzielanie kredytu kupieckiego w ramach zachęty do nawiązania współpracy nie jest dobrym pomysłem. Powinien on być przyznawany kontrahentom, do których posiada się pełne zaufanie, mające swoje podstawy w długotrwałej współpracy, czyli  tym, co do których nie ma wątpliwości, że uregulują płatność w określonym terminie. Warto również zacząć od krótszych okresów kredytowania i ewentualnie je wydłużać wraz z wydłużaniem się współpracy i zwiększaniem się pewności co do rzetelności kontrahenta. Należy także ustalić wewnętrzne zasady obliczenia wielkości kredytu kupieckiego dla poszczególnych kontrahentów.  

Podsumowanie

Przedsiębiorcy udzielający kredytu kupieckiego mogą skorzystać z wielu narzędzi, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zatoru płatniczego. Do najważniejszych należą:

 • oferowanie kredytu kupieckiego wyłącznie sprawdzonym i stałym kontrahentom,
 • kontrola terminowości płatności i natychmiastowe reagowanie po stwierdzeniu opóźnienia w spłacie,
 • dokładne sprawdzenie nowego kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy w ogólnodostępnych bazach,
 • dbanie o odpowiednie udokumentowanie transakcji,
 • stosowanie dodatkowych zabezpieczeń,
 • korzystanie z faktoringu. W ten sposób dostawca zapewnia sobie płynność finansową, a faktor weryfikuje wiarygodności finansową odbiorcy i monitoruje terminowość płatności.

Powyższe rozwiązania stosuj adekwatnie do skali współpracy, tak aby koszty  i wysiłki ponoszone w celu minimalizacji ryzyka miały ekonomiczne uzasadnianie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o faktoringu? Kliknij https://www.indos.pl/oferta/faktoring/

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other