Blog

Mamy najlepszy faktoring cichy w Polsce! Sprawdź dlaczego

Data publikacji artykułu:
9 września 2021
najlepszy faktoring cichy

W naszej spółce od lat obserwujemy wzrost zainteresowania faktoringiem cichym. Tej tendencji nie odwróciły ani zmiany prawne, ani  pandemia koronawirusa. W artykule wyjaśniam z czego wynika popularność naszej usługi.

U konkurencji to bardziej pożyczka niż faktoring cichy

Teoretycznie najważniejszą cechą odróżniającą faktoring cichy od jawnego, jest nieinformowanie  płatnika o tym, że wystawiona na niego faktura jest objęta finansowaniem. W opisanej formie usługa ta funkcjonowała do czasu wprowadzenia białej listy podatników VAT. Pojawienie się obowiązku realizacji przelewów wyłącznie na ujęte w tym rejestrze konta bankowe miało ogromny wpływ na możliwość świadczenia faktoringu niejawnego. Aktualnie produktu tego nie mają już w swojej ofercie banki, a  w pozabankowych instytucjach finansowych ma on formę pożyczki pod fakturę. Firma finansowa wypłaca klientowi kwotę wynikającą z przesłanej do finansowania faktury. Spłaty udostępnionego kapitału dokonuje klient, a nie płatnik. W związku z tym weryfikacja wniosku o finansowanie opiera się wyłącznie na sprawdzeniu wiarygodności finansowej wystawcy faktury. Usługa w takiej postaci, ze względu na wysokie ryzyko po stronie podmiotu udostepniającego kapitał, ma wyższą cenę niż faktoring cichy w klasycznej postaci.

Więcej o wpływie białej listy na faktoring >>

U nas nadal działa to jak prawdziwy faktoring

Nasz faktoring cichy to faktoring w pełnym tego słowa znaczeniu. Transakcja jest trójstronna. Bierze w niej udział sprzedawca produktów lub usług (nasz klient), kupujący (płatnik) i firma finansowa (INDOS SA). Sprzedawca dostarcza produkty zgodnie z zamówieniem i wystawia fakturę z wydłużonym terminem płatności, INDOS  przelewa mu środki finansowe już w dniu wystawienia faktury,  a płatnik terminowo reguluje swoje zobowiązania. Sprzedawca jest właścicielem konta, na które dokonywana jest ta wpłata. Nasza firma ma pełnomocnictwo do tego rachunku i może obserwować przepływy środków między sprzedawcą a płatnikiem. Cesja wierzytelności nie jest dokonywana, a obecność naszej firmy w transakcji nie jest ujawniana. Przewagą takiego rozwiązania nad pożyczką pod fakturę jest lepsze rozłożenie ryzyka finansowego.

Dbamy o bezpieczeństwo

W naszej firmie najważniejszym czynnikiem, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o uruchomieniu finansowania jest wiarygodność finansowa płatnika. Jej pozytywna weryfikacja zabezpiecza zarówno klienta, jak i naszą firmę. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko nieuregulowania zobowiązania przez płatnika, które może nastąpić z wielu powodów np. jego niewypłacalności. W przypadku faktoringu niejawnego sprawdzanie płatnika realizujemy w taki sposób, że nie wie on o tym, że jego rzetelność płatnicza jest poddawana ocenie.

Dylematy dotyczące wiarygodności finansowej w ogóle nie występują w przypadku, gdy płatnikiem są  organy władzy publicznej czy jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie takie podmioty bardzo często stosują w umowach zakaz cesji. Faktoring cichy jest więc stworzony dla transakcji z udziałem tego rodzaju organizacji.

Gwarancja najlepszej ceny

Nasza oferta faktoringu cichego jest lepsza od propozycji konkurencji również pod względem warunków finansowania. Do dyspozycji klienta stawiamy limit finansowy w wysokości od 50 tys. do 3 mln zł. Bardzo korzystne dla klienta jest również to, że  nie pobieramy opłat za niewykorzystany limit. Prowizja w wysokości od 0,073 % dziennie  pobierana jest od wartości faktury brutto wyłącznie za liczbę dni finansowania. Nie pobieramy żadnych opat  abonamentowych. Jeśli od innej instytucji finansowej otrzymasz ofertę faktoringu cichego na korzystniejszych warunkach niż zaproponowane przez nas, z przyjemnością wyrównamy dla Ciebie cenę  i zaproponujemy wyższy limit finansowania.

Najlepszy faktoring cichy w Polsce >>

Gdzie jest haczyk?

Mimo tego, że wiarygodność finansowa płatnika faktoringowego zostaje zweryfikowana, ryzyko transakcyjne faktoringu niejawnego, w porównaniu z faktoringiem jawnym, jest podwyższone. W związku z tym standardem jest również wymóg ustanowienia zabezpieczenia majątkowego. Jednak nasze podejście do tematu zabezpieczania jest elastyczne. Zabezpieczeniem może być zastaw rejestrowy na środkach trwałych np. maszynach budowlanych czy samochodach. Jego ustanowienie jest proste, tanie i szybkie.

 

Sylwia Kucypera- Włosińska
Specjalista ds. Marketingu PR

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?