Blog

Niespłacona pożyczka –  jak zminimalizować negatywne skutki?

Data publikacji artykułu:
15 kwietnia 2021
Pożyczka biznesowa

Według najnowszego badania SAFE zrealizowanego przez  Komisję Europejską dla 17% małych i średnich firm pożyczki są istotnym źródłem finansowania. Przed zaciągnięciem takiego zobowiązania warto sprawdzić nie tylko koszty jakie poniesiemy, ale zminimalizować negatywne skutki wynikające z nieterminowego spłacenia pożyczki.

Wybierz elastycznego pożyczkodawcę

Większość przedsiębiorców zaciąga pożyczki planując ich spłatę w oparciu o przewidywany przez nich termin otrzymania zapłaty od zleceniodawców np. biorą pożyczkę na okres 6 miesięcy, ponieważ  wtedy inwestor zapłaci  im za wykonane na jego zamówienie roboty budowlane. Realizacja zlecenia może jednak przeciągnąć się w czasie, a zakres robót może się zwiększyć.  Analizując oferty  firm pożyczkowych warto wziąć pod uwagę taki scenariusz i dowiedzieć się jaka jest procedura pożyczkodawcy przy braku terminowej spłaty pożyczki.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie posiadał środki na spłatę pożyczki w późniejszym terminie pożyczkodawca może zaproponować wydłużenie terminu spłaty.  Jeśli pożyczkobiorca potrzebuje dodatkowo zmiany kwoty pożyczki na mniejszą lub większą, rozwiązaniem może być zaciągnięcie nowej pożyczki na potrzebną kwotę (tzw. rolowanie pożyczki).

INDOS SA dodatkowo daje swoim klientom 15 dniowy okres karencji, w którym oczekuje na spłatę pożyczki. W tym okresie nie podejmujemy żadnych działań windykacyjnych, a Klient otrzymuje czas na ewentualne skorzystanie z wcześniej wymienionych rozwiązań.

Ważne!

Przedsiębiorca zazwyczaj wie z wyprzedzeniem, że może mieć problem z dotrzymaniem terminu spłaty pożyczki. Należy wtedy jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą i wyjaśnić przyczyny braku możliwości terminowej spłaty. Trzeba również podać kiedy i z jakiego źródła zostanie uregulowane zobowiązanie. Jeśli posiadamy uwiarygadniające to dokumenty np. aneks do umowy z inwestorem o przedłużeniu czasu wykonania robót remontowych,  to warto je przedstawić. Elastyczna instytucja finansowa ustali wtedy przesunięcie terminu spłaty pożyczki bez automatycznego uruchomienia procedury windykacyjnej dzień po upływie terminu zwrotu pożyczki.

Przeanalizuj dodatkowe koszty

Przed zaciągnięciem zobowiązania w firmie finansowej przedsiębiorcy zazwyczaj kalkulują koszty i wybierają ofertę najkorzystniejszą pod tym względem. Warto również wziąć pod uwagę negatywny scenariusz i dodatkowo sprawdzić jakie finansowe konsekwencje spotkają nas w przypadku braku terminowej spłaty pożyczki. Dzięki temu nie zostaniemy wciągnięci w spiralę zadłużenia ze względu na znaczny wzrost kosztów pożyczki.

Oprócz podwyższonego oprocentowania pożyczki po upływie terminu spłaty, przedsiębiorca może być obciążany kosztami wszelkiego rodzaju czynności windykacyjnych np. kosztami monitów i wezwań do zapłaty oraz karami umownymi. Koszty te mogą zostać naliczone nawet wtedy, gdy z klientem zostanie ustalone przesunięcie terminu zapłaty.

W INDOS SA, jeśli jest to potrzebne, klientowi udzielany jest odpłatny 15 dniowy okres karencji w spłacie pożyczki. Wysokość opłaty uzależniona jest od kwoty pożyczki. W przypadku ustalenia z klientem wydłużenia terminu spłaty pożyczki, wysokość odsetek ustalamy indywidualnie i  zazwyczaj pozostają na niezmienionym poziomie. Koszty windykacji naliczane są tylko w przypadku konieczności sądowego dochodzenia zwrotu pożyczki.

Unikaj  wpisania do rejestru dłużników

W sytuacji gdy przedsiębiorca zostanie wpisany  do rejestrów dłużników, skutki nieterminowej spłaty pożyczki mogą być niego dotkliwe w długim okresie.

Pożyczkodawca może zgłosić dług do Biura Informacji Gospodarczej ( KRD, BIG InfoMonitor, ERIF) oraz Biura informacji Kredytowej. Powoduje to pogorszenie historii kredytowej firmy oraz utratę wiarygodności płatniczej. Konsekwencją są trudności w pozyskaniu innych form finansowania np. faktoringu czy kredytu w banku.

W związku z tym jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki warto dowiedzieć się, w jakiej sytuacji pożyczkodawca dokona takiego wpisu. W INDOS SA jest to ostateczność. Pożyczkobiorca wpisywany jest do rejestru dłużników, tylko wtedy gdy wszelkie próby polubownego porozumienia zawiodły i zaistniała konieczność sądowego dochodzenia należności.

Potrzebna pożyczka? Poznaj naszą ofertę! >>

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?