Blog

Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z działania białej listy podatników VAT

Data publikacji artykułu:
30 września 2019
Biała lista podatników VAT

Działająca od 1 września 2019 r. biała lista podatników VAT zebrała informacje rozproszone w do tej pory w kilku wykazach: tzw. czarnej liście podatników, wykazie firm, którym przywrócono rejestrację VAT  oraz wykazie podatników czynnych i zwolnionych. Białą listę prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dostęp do wykazu jest całkowicie bezpłatny, a efektem jego funkcjonowania ma być spadek ilości oszustw podatkowych.

Wyszukiwarkę podatników VAT znajdziesz tutaj >>

Jakie dane znajdują się na białej liście?

W wykazie przedsiębiorca znajdzie dane dotyczące swojego kontrahenta do pięciu lat wstecz (okres przedawnienia zobowiązania podatkowego) tj. nazwę firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby lub adres stałego miejsca prowadzenia działalności, dane wspólników, osób wchodzących w skład zarządu spółki,  jej prokurentów, datę rejestracji oraz datę i podstawę prawną, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru VAT lub przywrócenia do rejestru.

Jednak jedną z najważniejszych  informacji na białej liście jest numer firmowego bankowego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez podatnika w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. Biała lista nie będzie uwzględniać rachunków prywatnych tj. ROR.

Nowe obowiązki i sankcje wynikające z działania białej listy 

Głównym celem istnienia białej listy jest umożliwienie przedsiębiorcom sprawdzenia, czy dokonują przelewu za wystawioną przez kontrahenta fakturę na jego rachunek firmowy zarejestrowany w tym wykazie.

Na konta bankowe zarejestrowane na białej liście mają trafiać wszystkie płatności dotyczące transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł (czyli te, które przedsiębiorcy powinni rozliczać elektronicznie). Od 1 stycznia 2020 roku dokonanie zapłaty należności na inny rachunek wiąże się z podatkowymi sankcjami. Po pierwsze, przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć takich wydatków do kosztów uzyskania przychodu w PIT lub CIT. Po drugie, odpowie solidarnie ze swoim kontrahentem za VAT nierozliczony z tytułu transakcji.

Sposobem na uniknięcie sankcji będzie złożenie w ciągu trzech dni roboczych od realizacji transakcji na inny numer bankowy, stosownego zawiadomienia w urzędzie skarbowym właściwym dla wystawcy faktury.

Czy każdy przedsiębiorca będzie musiał założyć konto firmowe?

Teoretycznie nie ma takiego prawnego wymogu, w praktyce jednak warto mieć  firmowy rachunek bankowy figurujący w wykazie płatników VAT. Po pierwsze dlatego, że od przedsiębiorcy posiadającego wyłącznie rachunek prywatny mogą zacząć odwracać się kontrahenci. Ich wpłaty na ROR nie będą uznane za koszt uzyskania przychodu, a dodatkowo  będą  ryzykowali solidarną odpowiedzialnością za VAT. Po drugie od listopada br. wchodzi w życie obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment). Będzie on dotyczyć faktur dokumentujących  nabycie towarów ze 152 grup produktowych wymienionych w załączniku  nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności przekroczy  15 tys. zł. Podzielnej płatności nie można stosować, gdy sprzedawca używa dla celów firmowych rachunku prywatnego, a za brak rozliczania się w split payment grożą surowe kary.

Więcej informacji o split payment>>

Photo by Helloquence on Unsplash

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?