Blog

Obowiązkowy split payment. 8 najważniejszych faktów

Data publikacji artykułu:
27 sierpnia 2019
split payment

1.

Idea split payment sprowadza się do takiego podziału płatności, zgodnie z którym kwota netto za towar trafia do sprzedawcy, zaś kwota stanowiąca wartość podatku VAT na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank.

2.

Podzielna płatność dotyczy transakcji dokonywanych przelewem pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 000 zł.

3.

Split payment będzie obowiązkowy od 1 listopada 2019 roku.

4.

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności obejmuje branże określone w ustawie jako podmioty „narażone na wyłudzenia skarbowe”. Są to sektory gospodarki dotychczas objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną takie jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne oraz inne sprzedające np. części do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne oraz części do nich. W sumie są to 152 grupy produktowe, których pełną listę znajdziesz tutaj >>

5.

Podział płatności zmniejsza ryzyko, że przedsiębiorca wpląta się w tzw. karuzelę VAT. Dodatkowo, jego zastosowanie wyłącza wobec podatnika przepisy o solidarnej odpowiedzialności.

6.

Split payment może niekorzystanie wpłynąć na płynność finansową części podmiotów gospodarczych, ponieważ przedsiębiorcy będą dysponować nawet o 23% mniejszymi funduszami, by zrealizować transakcje poza split payment. Dotychczas przedsiębiorcy musieli odprowadzać VAT do urzędu skarbowego, ale do 25 dnia następnego miesiąca mogli dowolnie obracać pieniędzmi otrzymanymi od nabywcy, np. regulować nimi bieżące zobowiązania wobec kontrahentów. Teraz, gdy kwoty vatowskie idą odrębną ścieżką, przedsiębiorca nie może się nimi kredytować, jak to robił wcześniej.

7.

Jak zastosować split payment dokonując płatności? Kupujący dokonuje jednego przelewu i uzupełnia tzw. komunikat przelewu udostępniany przez bank. Wskazuje się tam kwotę podatku VAT, numer faktury i NIP dostawcy. Bank podzieli płatność i przekaże wskazaną w komunikacie kwotę VAT na rachunek VAT sprzedawcy, a pozostałą kwotę na jego rachunek bieżący.

8.

Ze względu na ryzyko sankcji ze strony organów podatkowych bardzo ważne jest właściwe zidentyfikowanie transakcji objętych obowiązkowym split payment oraz odpowiednie ich oznaczenie i rozliczenie. Przedsiębiorstwa, których dotyczy ten obowiązek muszą na fakturach umieszczać adnotację „Mechanizm podzielonej płatności”. Za jej brak grozi kara w wysokości 30% kwoty podatku VAT chyba, że nabywca podzieli płatność.
Z kolei nabywca również zapłaci karę, jeśli nie dokona podzielonej płatności za towar objęty split paymentem, chyba że dostawca ureguluje płatność z tytułu VAT. Dodatkowo, nie zaliczy takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Photo on Foter.com

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?