Blog// Faktoring

Ryzyka po stronie firm faktoringowych, czyli po co ten wywiad gospodarczy?

Główne zagrożenia Największym ryzykiem występującym po stronie faktorów, jest brak zapłaty zarówno ze strony płatnika faktoringowego, jak i faktoranta. Czasami wynika to z nagłego i niespodziewanego pogorszenia sytuacji finansowej obu stron transakcji. Jednak niejednokrotnie faktorzy padają ofiarą nadużyć i wyłudzeń np. transakcja, która jest przedmiotem faktoringu, pomimo że jest doskonale udokumentowana, w rzeczywistości nie miała […]

Przydatność artykułu: 100%


// Faktoring

Ryzyka w transakcji faktoringowej. Na co powinien zwrócić uwagę faktorant?

Transakcja faktoringowa przynosi benefity wszystkim uczestniczącym w niej podmiotom. Jednak jak każda usługa oprócz szans, pociąga za sobą pewne zagrożenia. Ryzyka te są zróżnicowane w zależności od wybranego rodzaju faktoringu, inne dla każdego z podmiotów uczestniczących w transakcji. Faktorant to klient firmy faktoringowej, na rzecz którego świadczone są usługi faktoringowe. Jest to ta strona transakcji, […]

Przydatność artykułu: 100%


// Faktoring

Ryzyka w transakcji faktoringowej. Na co powinien zwrócić uwagę płatnik faktoringowy?

Transakcja faktoringowa przynosi benefity wszystkim uczestniczącym w niej podmiotom. Jednak jak każda usługa oprócz szans, pociąga za sobą pewne zagrożenia. Ryzyka te są inne dla każdego z podmiotów uczestniczących w transakcji. Najmniej obarczony ryzykiem w transakcji faktoringowej jest płatnik faktoringowy. Jego podstawowym i w zasadzie jedynym zadaniem jest terminowa spłata zobowiązania w pełnej kwocie. Płatnicy […]

Przydatność artykułu: 100%