Blog// Faktoring

3 mity i fakty o faktoringu

Mit 1 Faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla firm, których kontrahenci spłacają swoje zobowiązania z dużym opóźnieniem   Fakt  Sens transakcji faktoringowej opiera się na dobrej współpracy wszystkich trzech jej uczestników – dostawcy, odbiorcy (płatnika) i firmy faktoringowej. Dostawca dostarcza produkty zgodnie z zamówieniem, płatnik terminowo reguluje swoje zobowiązania, a instytucja finansująca przelewa środki finansowe w […]

Przydatność artykułu: 100%


// Faktoring

Faktoring wspiera płynność finansową w branży transportowej

W branży transportowej długie terminy płatności wynoszące od 45 do ponad 60 dni są normą. Jednocześnie specyfiką przedsiębiorstw tego sektora są wysokie stałe koszty działalności takie jak: raty leasingowe i kredytowe, opłaty drogowe, koszty zakupu paliwa, wynagrodzenie kierowców itp. Podczas gdy opłat tych należy dokonywać w każdym miesiącu, to spłata należności za świadczone usługi jest […]

Przydatność artykułu: 100%


// Faktoring

Faktoring cichy, czyli jak nie strzelić gola samobójczego?

Chociaż selekcjoner naszej reprezentacji piłkarskiej dokonuje wyboru spośród wielu zawodników, analizując wady i zalety każdego z nich, to mali przedsiębiorcy często decydują się na jeden wariant finansowania działalności gospodarczej bez analizy wszystkich szans i ryzyk. Na rynku faktoringowym przybywa firm świadczących online faktoring niejawny. Prosta komunikacja i łatwość skorzystania z usługi sprawiają, że ten rodzaj […]

Przydatność artykułu: 100%


// Faktoring

Ryzyka po stronie firm faktoringowych, czyli po co ten wywiad gospodarczy?

Główne zagrożenia Największym ryzykiem występującym po stronie faktorów, jest brak zapłaty zarówno ze strony płatnika faktoringowego, jak i faktoranta. Czasami wynika to z nagłego i niespodziewanego pogorszenia sytuacji finansowej obu stron transakcji. Jednak niejednokrotnie faktorzy padają ofiarą nadużyć i wyłudzeń np. transakcja, która jest przedmiotem faktoringu, pomimo że jest doskonale udokumentowana, w rzeczywistości nie miała […]

Przydatność artykułu: 100%


// Faktoring

Ryzyka w transakcji faktoringowej. Na co powinien zwrócić uwagę faktorant?

Transakcja faktoringowa przynosi benefity wszystkim uczestniczącym w niej podmiotom. Jednak jak każda usługa oprócz szans, pociąga za sobą pewne zagrożenia. Ryzyka te są zróżnicowane w zależności od wybranego rodzaju faktoringu, inne dla każdego z podmiotów uczestniczących w transakcji. Faktorant to klient firmy faktoringowej, na rzecz którego świadczone są usługi faktoringowe. Jest to ta strona transakcji, […]

Przydatność artykułu: 100%


// Faktoring

Ryzyka w transakcji faktoringowej. Na co powinien zwrócić uwagę płatnik faktoringowy?

Transakcja faktoringowa przynosi benefity wszystkim uczestniczącym w niej podmiotom. Jednak jak każda usługa oprócz szans, pociąga za sobą pewne zagrożenia. Ryzyka te są inne dla każdego z podmiotów uczestniczących w transakcji. Najmniej obarczony ryzykiem w transakcji faktoringowej jest płatnik faktoringowy. Jego podstawowym i w zasadzie jedynym zadaniem jest terminowa spłata zobowiązania w pełnej kwocie. Płatnicy […]

Przydatność artykułu: 100%