Blog

Pięć przydatnych informacji o faktoringu

Data publikacji artykułu:
30 grudnia 2019

Chociaż usługa faktoringu jest świadczona na polskim rynku od  pond 20 lat, to wielu przedsiębiorców nadal ma obawy, które nie pozwalają im na skorzystanie z tego nowoczesnego źródła finansowania. Jakie są najczęściej spotykane mity o faktoringu, a które twierdzenia na jego temat są prawdą?

Twój kontrahent nie musi być ideałem

Sens transakcji faktoringowej opiera się na solidności wszystkich jej uczestników. Ty dostarczasz produkty zgodnie z zamówieniem, instytucja finansująca przelewa Ci środki finansowe już w dniu wystawienia faktury, a Twoi kontrahenci regulują swoje zobowiązania zgodnie z terminem płatności.

A co w sytuacji, gdy  Twoi kontrahenci płacą z opóźnieniem? Mogłoby się wydawać, że to wyklucza korzystanie z faktoringu. Jednak tak nie jest! Instytucja finansująca może dobrać odpowiedni okres karencji – czasu, w którym czeka na zapłatę, podejmując jedynie działania monitorujące (telefony i e-maile z prośbą o zapłatę). Spóźnianie się w zapłacie przez Twojego kontrahenta w okresie karencji nie powoduje powstania dodatkowych kosztów. Jeśli więc do tej pory nie korzystałeś z faktoringu, bo Twoi kontrahenci nie są idealni, to warto to przemyśleć !

Jedna faktura też się nadaje

Wielu przedsiębiorców zrażonych legendarnymi wymaganiami banków i instytucji faktoringowych, co do skali obrotów, czy ilości płatników nawet nie stara się o uzyskanie faktoringu. Tymczasem finansowanie jest możliwe już od jednej faktury i jednego płatnika, a cesja generalna, czyli przelew wszystkich należności od danego kontrahenta, najczęściej nie jest wymagana. Nie masz stałych i powtarzalnych potrzeb w zakresie finansowania? Nie chcesz wiązać się długoterminowymi umowami dotyczącymi wszystkich swoich należności? Faktoring nadal jest korzystny i dostępny również dla Twojej firmy!

Brak zgody Twojego kontrahenta to nie problem

W wielu przypadkach zgoda nabywcy produktów na przeniesie praw do wierzytelności na instytucję finansową jest warunkiem koniecznym do udzielania faktoringu. Ale czy sytuacja, gdy Twój kontrahent nie zaakceptuje cesji, blokuje Ci uzyskanie finansowania? Okazuje się, że nie! Rozwiązaniem jest faktoring niejawny – czyli faktoring bez konieczności uzyskania zgody i informowania kontrahenta.

Nie musisz mieć zdolności kredytowej

Firmy poszukujące dodatkowych źródeł finansowania zazwyczaj w pierwszej kolejności starają się o kredyt obrotowy w banku. Instytucja ta bada zdolność kredytową przedsiębiorstwa, na którą wpływa bardzo wiele czynników. Zdarza się, że po takiej analizie bank uznaje, że firma nie posiada zdolności kredytowej. Czy to dyskwalifikuje przedsiębiorcę również w zakresie udzielenia finansowania w formie faktoringu? Nie! Brak zdolności kredytowej nie jest to przeszkodą! W tym przypadku oceniane są inne kryteria np. wiarygodność finansowa płatników.

Można to również zrobić na odwrót i to za darmo

Kupujesz produkty za gotówkę lub z krótkim terminem płatności, a chciałbyś skorzystać z długoterminowego kredytu kupieckiego? Do Ciebie skierowana jest mniej znana forma finansowania – faktoring odwrotny. Jego odwrotność polega na tym, że instytucja finansowa płaci za Twoje zobowiązania w umówionym terminie np. w 24 godziny. Natomiast Ty spłacasz swoje zobowiązania wobec instytucji finansowej w dogodnym dla siebie czasie np. w ciągu 30 dni. Dzięki temu Twoje zobowiązania są zawsze terminowo uregulowane, a jednocześnie korzystasz z wydłużonego terminu płatności.

Z tego typu faktoringu możesz korzystać bez ponoszenia kosztów, jeśli Twoi dostawcy udzielają skonta za wcześniejszą płatność. Uzyskana w ten sposób kwota może pokryć wydatki związane z korzystaniem z faktoringu odwrotnego.

Photo by Tony Hand on Unsplash

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?