Blog

Pożyczka a kredyt – czym się różnią?

Data publikacji artykułu:
11 sierpnia 2021
pożyczka a kredyt

W języku potocznym określenie pożyczka i kredyt są często traktowane jako synonimy. Jednak oba te narzędzia finansowe różnią się zasadniczo w zakresie podstawy prawnej, wymogów formalnych oraz warunków, na jakich instytucje finansowe udostępniają kapitał.

Czym jest kredyt?

Przedsiębiorca, który potrzebuje finansowania swojej działalności może skorzystać z kredytu. Pozyskane w ten sposób środki może przeznaczyć na bieżąca działalność i utrzymanie płynności finansowej lub na inwestycje w nowe maszyny, technologie czy zwiększenie zatrudnienia.

Podstawowe cechy kredytu, odróżniające go od pożyczki to:

 • może być udzielony tylko przez bank (podstawą prawną jest Prawo bankowe)
 • przedmiotem umowy kredytu może być wyłącznie określona suma pieniędzy
 • umowa kredytowa jest zawsze odpłatna
 • umowa kredytu musi zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Uzyskanie kredytu bankowego przez przedsiębiorcę nie zawsze jest łatwe. Co więcej niejednokrotnie procesowanie kredytu jest również czasochłonne. Problemów i przeszkód w uzyskaniu kredytu może być wiele. Zaliczyć można do nich:  być zbyt krótki okres prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę, nieterminowe regulowanie zobowiązań, a co za tym idzie negatywne wpisy w rejestrze BIG. Przeszkodą w uzyskaniu kredytu mogą być też zbyt duże wymagania banku w zakresie majątkowego zabezpieczenia transakcji.

Co to jest pożyczka?

Przedsiębiorcom, którzy mają zamkniętą drogę do uzyskania kredytu bankowego lub gdy procesowanie kredytu przez bank trwa zbyt długo, rynek finansowy proponuje bankowe i pozabankowe pożyczki.

Podstawowe cechy pożyczki, odróżniające ją od kredytu to:

 • mogą jej udzielić osoby fizyczne  i osoby prawne , w tym banki (podstawą prawną jest Kodeks cywilny)
 • przedmiotem umowy pożyczki mogą być pieniądze lub rzeczy
 • pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna
 • przepisy nie narzucają formy umowy pożyczki. Może ona być ustna – pod warunkiem, że dotyczy wartości niższej niż 1 000 zł.

Szybki zastrzyk gotówki zanim uzyskasz kredyt 

W okresie kiedy klient czeka na rozpatrzenie wniosku o kredyt  lub na wypłatę środków z przyznanego kredytu rozwiązaniem może być może skorzystanie z pożyczki pomostowej oferowanej przez instytucję pozabankową.

Dla naszej firmy przy udzieleniu tego typu pożyczki najważniejsze są dwie kwestie: źródło spłaty pożyczki i  zabezpieczenie transakcji. Potwierdzeniem źródła spłaty mogą być dokumenty z banku poświadczające przyznanie kredytu.

Różnica w podejściu do zabezpieczeń między naszą firmą a bankiem jest zasadnicza. Bank nie akceptuje innych zabezpieczeń niż weksel, poręczenie bankowe i hipoteka na nieruchomości. My w zakresie zabezpieczeń wykazujemy dużą elastyczność. Dostosowujemy rodzaj zabezpieczeń do kwoty pożyczki.  Zabezpieczeniem może być:

 • poręczenie majątkowe osoby lub spółki trzeciej
 • zastaw rejestrowy na środkach trwałych
 • hipoteka na nieruchomości
 • przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie

W przypadku zabezpieczenia wymaganego przez bank niejednokrotnie do kosztu jego ustanowienia dochodzi opłata za sporządzenie wyceny nieruchomości. W naszym przypadku, wyceny przedmiotu zabezpieczenia dokonujemy bezpłatnie, we własnym zakresie.

Innym rozwiązaniem jest pożyczka pod kontrakt. Dowiedz się więcej o pożyczce pod kontrakt >>

Sebastian Kołodziej
Doradca Klienta
e-mail: sebastian.kolodziej@indos.pl
tel. kom. 508 322 561

 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?