Blog

Pożyczka dla firm – jak wybrać najkorzystniejsze warunki?

Data publikacji artykułu:
9 lutego 2021
pożyczka dla firm

Każdemu przedsiębiorcy zdarza się okresowy wzrost zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe np. pojawia się konieczność zakupu nowego urządzenia do produkcji, środka transportu czy materiałów do realizacji  pozyskanego kontraktu. Jednym ze sposobów pozyskania kapitału jest zaciągnięcie pożyczki. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się jak spośród różnych ofert pożyczek biznesowych wybrać najkorzystniejszą.

Co to jest RRSO?

RRSO to zestandaryzowany miernik kosztu pożyczki, skrót terminu Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Wyrażony jest jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Oprócz oprocentowania uwzględnia on także wszystkie pozostałe koszty pożyczki (np. prowizje, opłaty administracyjne, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania pożyczki). Wysokość RRSO jest powiązana nie tylko z kosztami zaciągniętej pożyczki, ale także z okresem, w jakim trzeba będzie je ponieść.

Podawanie przez instytucje finansowe wskaźnika RRSO jest obowiązkowe w przypadku pożyczek konsumenckich. Również w przypadku pożyczek dla firm porównanie tego wskaźnika ułatwia pożyczkobiorcy wybór najkorzystniejszej oferty. 

Aby samodzielnie wyliczyć RRSO pożyczki dla firmy można skorzystać z kalkulatora >>

Warto dodatkowo sprawdzić

Porównywanie RRSO pożyczek z różnych instytucji finansowych jest miarodajne tylko wtedy, gdy analizujemy oferty przygotowane według identycznych parametrów. Jeśli będziemy oceniać pożyczki zaciągnięte na ten sam okres i na taką samą kwotę, ale z różnym sposobem spłaty to porównanie wskaźnika RRSO może być mylące. Przykładem na to jest  porównanie pożyczek ze spłatą ratalną i spłatą na koniec okresu zaciągnięcia pożyczki. Przy spłacie ratalnej wysokość RRSO będzie wyższa, ale całkowity koszt kredytu niższy, w porównaniu do spłaty całości pożyczki na koniec okresu, na który została zaciągnięta. W tym drugim przypadku RRSO będzie niższe, ale całkowity koszt kredytu wyższy. Wynika to z faktu, że w RRSO uwzględniona jest wartość pieniądza w czasie. Im krócej korzystamy z kapitału, tym współczynnik RRSO jest wyższy.

W związku tym, jeśli nie wszystkie parametry pożyczki są identyczne, warto oprócz porównania RRSO wyliczyć i porównać kwotę całkowitego kosztu pożyczki.

Rata pożyczki – z czego się składa?

Raty pożyczki składają się z dwóch części: kapitałowej i odsetkowej. Część kapitałowa to część kwoty, jaką pożyczyliśmy od instytucji finansowej.  Spłata tej części raty obniża pozostałą do spłaty kwotę pożyczki (odsetki są naliczane od kapitału, który pozostał jeszcze do spłaty – im niższy kapitał, tym niższe odsetki). Część odsetkowa to kwota należnych pożyczkodawcy odsetek, czyli zysk instytucji finansowej  i główna część ceny, jaką trzeba zapłacić za udzielenie kapitału.

Trzy rodzaje rat pożyczki

Pożyczkobiorcy najczęściej wybierają raty równe. Charakteryzują się one podobną wysokością w całym okresie spłaty. W pierwszych ratach większą część stanowią odsetki. Wraz z upływem czasu i spłatą kapitału proporcje między częścią odsetkową i kapitałową odwracają się.

Drugi rodzaj rat to raty malejące. W tym przypadku kwota pożyczki dzielona jest przez ilość rat, a uzyskany wynik to część kapitałowa raty. Klient spłaca ją np. co miesiąc, a część odsetkowa jest naliczana każdego miesiąca od pozostałej do spłaty kwoty kapitału. Wraz z upływem czasu maleje kwota niespłaconego kapitału oraz maleją  doliczane do raty odsetki. W początkowym okresie, kiedy odsetki są wysokie, raty malejące są zdecydowanie wyższe niż raty równe dla takiej samej kwoty pożyczki. Wraz ze spłatą pożyczki wysokość rat stopniowo maleje.

Trzeci typ raty to rata balonowa. Pożyczkobiorca spłaca początkowo jedynie odsetki, a spłata kapitału oraz ostatniej części odsetek następuje dopiero pod koniec okresu, na jaki została zawarta umowa pożyczki tzn. w ostatniej racie.

Koszty zabezpieczenia pożyczki dla firm

Porównując oferty pożyczek warto również rozpatrzyć kwestię zabezpieczenia, które jest wymagane do realizacji transakcji. Pożyczka jest korzystna gdy:

  • zabezpieczeniem mogą  być nie tylko nieruchomości, ale również środki trwałe czyli np. maszyny budowlane czy samochody. Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego  na środkach trwałych  jest znacznie tańsze i szybsze, w porównaniu do  wpisu na hipotekę. Wymaga tylko podpisania umowy zastawu i opłaty w kwocie 200 zł.  
  • Pożyczkodawca nie wymaga przedstawienia operatu szacunkowego i dokonuje wyceny przedmiotu zabezpieczenia bezpłatnie, we własnym zakresie. Jest to także czynnik wpływający na szybkość uzyskania przez przedsiębiorcę finansowania oraz oszczędza mu dodatkowych kosztów.
  • instytucja finansowa akceptuje jak najwyższy współczynnik LTV (stosunek wysokości pożyczki do wartości zabezpieczenia).

Potrzebna pożyczka? Poznaj naszą ofertę! >>

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?