Blog

Ramowa umowa finansowania w INDOS SA kontra wielocelowy limit kredytowy w banku

Data publikacji artykułu:
1 lutego 2019

Ramowa umowa finansowania to innowacyjny produkt finansowy stworzony przez INDOS SA jako odpowiedź na oczekiwania klientów. Jako nowoczesne i elastyczne narzędzie daje możliwość skorzystania z wielu różnych usług poprawiających płynność finansową, w zależności od aktualnych potrzeb klienta. Produkt ten ma wiele cech wspólnych z wielocelową linią kredytową, jaka oferują podmiotom gospodarczym banki.

 

Jeden limit wiele produktów finansowych

Najważniejszą cechą wspólną obu usług finansowych: ramowej umowy finansowania i wielocelowej linii kredytowej to jest to, że klient ma przyznany limit finansowania, w ramach którego może realizować wiele celów związanych z działalnością gospodarczą. W ramach umowy finansowania do jego wysokości może zaciągać pożyczki czy finansować faktury w formie faktoringu jawnego, niejawnego lub odwrotnego.

 

Korzystasz kiedy potrzebujesz

Z przyznanych środków pieniężnych klient korzysta dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili ma zapotrzebowanie. To kolejna cecha wspólna limitu wielocelowego i umowy finansowania. W przypadku tej drugiej występują dodatkowe udogodnienia. Po pierwsze ramowa umowa finansowania podpisywana jest na czas nieokreślony. Po drugie nie ma ustalonych limitów na poszczególne rodzaje usług – klient korzysta z nich elastycznie np. jeśli limit finansowania wynosi 200 000 zł to może go wykorzystać na pożyczkę w wysokości 100 000 zł i faktoring niejawny w wysokości 100 000 lub w inny dowolny sposób np. pożyczkę 50 000, faktoring niejawny 50 000, faktoring odwrotny 50 000 zł.

 

Niestandardowe podejście do zabezpieczenia

Następną cechą wspólną limitu wielocelowego i umowy finansowania jest to, że zabezpieczenie ustanawiane jest tylko raz (a nie tak jak to się zazwyczaj dzieje, do każdej transakcji z osobna).

W przypadku umowy finansowania klient może liczyć na dużą elastyczność w podejściu do przedmiotu zabezpieczenia oraz na różnego rodzaju udogodnienia w tym zakresie. INDOS SA akceptuje zarówno zabezpieczenia na nieruchomościach, jak i ruchomościach. W przypadku, gdy klientowi odpowiada ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości, wpis na pierwszym miejscu nie jest obligatoryjny, co jest zazwyczaj wymogiem stawianym przez bank. INDOS SA akceptuje również wpis na drugim miejscu. Jest to ważny argument dla tych kontrahentów, którzy mają już obciążoną hipotekę. Jeśli klient preferuje zabezpieczenie na ruchomości to zastaw może być ustanowiony na dowolnym rodzaju środków trwałych np. liniach produkcyjnych, czy maszynach.

Dodatkowe udogodnienie dla klientów korzystających z umowy finansowania to akceptowanie wyższego niż w bankach współczynnika LTV (stosunek wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia).

 

Optymalizacja kosztów

Prowizja za linię wielocelową oraz umowę finansowania naliczana jest tylko za wykorzystane środki finansowe. W INDOS SA nie pobieramy również żadnych opłat za niewykorzystany limit. Warto także zwrócić uwagę na minimalizację kosztów przy ustanawianiu zabezpieczenia. INDOS SA nie wymaga przedstawienia wyceny nieruchomości lub ruchomości dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Taka wycena wykonywana jest bezpłatnie przez naszą firmę.

Extra korzyść
Niezależnie od limitu finansowego przyznanego w ramach ramowej umowy finansowania, Klient może dodatkowo skorzystać z faktoringu jawnego, przy którym nie jest wymagane zabezpieczenie majątkowe, uzyskując w ten sposób dodatkowe środki finansowe.

 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?