Blog

Skonto – co to jest i jak można na nim zyskać w faktoringu odwrotnym?

Data publikacji artykułu:
1 września 2021
skonto

Co to jest skonto?

Skonto jest to rodzaj rabatu – upustu procentowego – stosowanego do faktur z odroczonym terminem płatności, który przysługuje nabywcy w przypadku wcześniejszej zapłaty. W praktyce polega na tym, że sprzedawca wyznacza termin płatności np. na 45 dni, ale jeżeli kupujący dokona zapłaty przed tym terminem np. po 14 dniach to kwota faktury zostanie obniżona np. o 3%.

Zazwyczaj propozycja udzielenia skonta jest inicjatywą sprzedawcy. Skorzystanie z niego jest dobrowolne. Nabywca może wybrać. Albo zapłaci zgodnie z terminem płatności albo,  jeśli ma dużą płynność finansową i może sobie pozwolić na wcześniejszą zapłatę, skorzysta ze skonta.

Kwoty skonta mogą być bardzo różne i zazwyczaj kształtują się na poziomie – od 1 do 5 % wartości faktury brutto.  Wysokość skonta może też być uzależniona od terminu wcześniejszej zapłaty. Dotyczy to w szczególności nabywców z dużymi obrotami. Sprzedawca może im zaoferować tym większy rabat im wcześniej uregulują należność np. 1,5% za zapłatę po 14 dniach, 2% za zapłatę w ciągu 3 dni.

Skonto na fakturze

Umowa między kontrahentami o udzieleniu skonta nie może mieć formy ustnej. Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien uwzględnić skonto na fakturze. Powinna ona zawierać następujące informacje:

 • warunek, jaki musi spełnić nabywca, aby mógł skorzystać ze skonta, czyli termin zapłaty przy jakim udzielone jest skonto
 • wysokość rabatu
 • kwota należności brutto pomniejszona o rabat.

Jeśli kontrahent ureguluje fakturę we wcześniejszym terminie i skorzysta ze skonta należy wystawić fakturę korygującą.

Faktoring odwrotny a skonto

Nabywca, który chciałby skorzystać ze skonta, ale  w danym momencie nie ma wystarczającej płynności finansowej, powinien wziąć pod uwagę faktoring odwrotny. Jest to warte rozważania między innymi dlatego, że dla wielu firm korzystanie z faktoringu odwrotnego jest bezkosztowe. Dzieje się tak, gdy kwota otrzymanego skonta przewyższa koszty faktoringu odwrotnego.

Faktoring odwrotny polega na tym,  że firma faktoringowa płaci za nasze zakupy w umówionym terminie np. w ciągu 24 godzin, a my spłacamy (zwracamy) jej te kwoty w odroczonym terminie.  

Nasza firma w ramach faktoringu odwrotnego spłaca zarówno faktury przed terminem płatności (wtedy nabywca może skorzystać ze skota), ale również w terminie i po terminie płatności. Do faktoringu odwrotnego przyjmujemy także faktury zaliczkowe.  

Daje to nabywcom możliwość wynegocjowania lepszych warunków cenowych, czy korzystniejszych terminów dostaw. W niektórych przypadkach skorzystanie z faktoringu odwrotnego to jedyna możliwość nabycia towaru, gdy nie ma możliwości dokonania zakupu z odroczonym terminem płatności.

Więcej o faktoringu odwrotnym >>

ISIwona Stępień
Doradca Klienta
tel. 661 070 327
e-mail: iwona.stepien@indos.pl

 

 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other