Blog

Windykacyjne obietnice bez pokrycia, których od nas nie usłyszysz

Data publikacji artykułu:
5 listopada 2018

Przyjmujemy wszystkie zlecenia windykacji, bo każdy dług można odzyskać

Jak mówi przysłowie „Z pustego i Salomon nie naleje”. Aby dług można było odzyskać, dłużnik musi posiadać majątek, z którego może nastąpić spłata. Dlatego współpraca z INDOS SA rozpoczyna się od przeprowadzenia bezpłatnego badania kondycji finansowej dłużnika. Ustalamy między innymi aktualną sytuację prawną dłużnika, składniki jego majątku i źródła przychodów. W ten sposób oceniamy szanse na wyegzekwowanie należności. Od nich zależy decyzja o przyjęciu lub rezygnacji ze zlecenia windykacji.

Ponieważ jedyne wynagrodzenie jakie podbieramy to prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot i nie pobieramy żadnych opłat stałych, wstępnych czy abonamentowych, to naszym celem nie jest pozyskanie jak największej ilości spraw, ale przyjęcie tylko tych zleceń, w których możemy osiągnąć realne efekty. Naszym celem jest skuteczna windykacja, a nie narażanie wierzyciela na dodatkowe koszty dochodzenia należności.

 

Za wszystkie koszty windykacji zapłaci dłużnik

Zgodnie z  Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wierzyciele mogą żądać rekompensaty od dłużnika za uzasadnione koszty odzyskiwania należności, poniesione z powodu opóźnień w płatnościach. Nie ma kontrowersji w kwestii naliczania odsetek ustawowych oraz rekompensaty w postaci równowartość kwoty 40 Euro. Co jednak z prowizją firmy windykacyjnej? W praktyce odzyskanie tych kosztów jest dość trudne i niepewne. Sąd wymaga dowodów na ich poniesienie w postaci udokumentowania wszystkich czynności windykacyjnych. Sąd ocenia czy każda z nich była potrzebna oraz czy odpowiednie były koszty naliczone za każdą z nich. Wyniki tej oceny mogą być różne. To, że w danej sprawie Sąd uzna za uzasadnione koszty dochodzenia należności w postaci wynagrodzenia firmy windykacyjnej nie oznacza, że w innej też tak będzie.

 

Zawsze warto sprawę skierować do sądu i komornika

Na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej warto wstępować wtedy, gdy mamy wiedzę, że dłużnik posiada majątek i/lub czerpie dochody, które mogą być źródłem spłaty jego zobowiązania. Wyrok lub nakaz zapłaty powinny być podstawą postępowania zabezpieczającego. Zabezpieczenie sądzonej wierzytelności uniemożliwia dłużnikowi ukrycie lub sprzedaż majątku, z którego można zaspokoić windykowane wierzytelności. Zamiast składać standardowe wnioski o wszczęcie egzekucji lepiej wskazać we wniosku konkretne składniki majątku dłużnika. Jeśli nie jesteśmy w ten sposób przygotowani do rozprawy sądowej i egzekucji komorniczej to ich wszczynanie może nie tylko nie przynieść efektu w postaci spłaty zobowiązania przez dłużnika, ale także narażać pierwotnego wierzyciela na dodatkowe, niemożliwe do odzyskania koszty.

 

 

INDOS SA posiada Certyfikat Etyczny, który jest potwierdzeniem zgodności naszych praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Zasady Dobrych Praktyk to zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, będące Członkami ZPF.

Foto on Unsplash

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Privacy Preference Center

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other