Blog

Zakaz cesji – potrafimy sobie z nim poradzić

Data publikacji artykułu:
7 marca 2019
zakaz cesji

Wielu naszych klientów przekonanych jest, że wpisany w umowie zakaz cesji, blokuje im korzystanie z faktoringu jawnego, ponieważ uniemożliwia dokonanie przelewu wierzytelności. Myślą więc, że nie mają wyboru i są zmuszeni do korzystania z faktoringu cichego. W praktyce zakaz cesji oznacza jedynie konieczność uzyskania zgody na przelew wierzytelności. Jeśli nasz klient taką zgodę uzyska skorzystanie z faktoringu jawnego jest możliwe. Czy jednak warto się o to starać?

Niejawne wady faktoringu cichego

Wybierając faktoring niejawny (nazywany również cichym) klient bierze całe ryzyko transakcyjne na siebie. Jest pozbawiony naszej pomocy w zakresie pełnej weryfikacji wiarygodności finansowej płatnika. Nie może także liczyć na monitorowanie terminowej zapłaty za faktury. Ze względu na to, że faktoring cichy jest transakcją bardziej ryzykowną niż faktoring jawny, jego koszty są również wyższe. Faktoring w formie jawnej jest znacznie bezpieczniejszy i korzystniejszy, warto więc podjąć próby uzyskania zgody na cesję. Jak to osiągamy?

Faktoring cichy – na co warto uważać? >>

Środki perswazji do walki z zakazem cesji

Mamy świadomość, że przedsiębiorcy nie mają czasu na załatwianie formalności związanych z faktoringiem, więc odciążamy ich w tym zakresie. Często do uzyskania zgody na cesję wystarcza zwykła rozmowa z płatnikiem. W uzgodnieniu z naszym klientem umawiamy się na spotkanie i przedstawiamy płatnikowi naszą firmę oraz wyjaśniamy dokładnie, na czym będzie polegała nasza współpraca. Rozwiewamy wszelkie jego obiekcje i obawy z tym związane.

Płatnik dowiaduje się, że udzielając zgody na faktoring nadal ma kontrolę nad płatnościami. To on decyduje, na cesję których faktur wyrazi zgodę. Jego wykonawcom wypłacamy środki do kwot, które zaakceptował. Płatnik będzie miał nadal możliwość dokonywania potrąceń. Również treść zgody na cesję ustalamy z płatnikiem indywidualnie i dopasowana do specyfiki jego działalności.

Extra korzyści dla płatnika

Niewielu płatników zdaje sobie sprawę z innych, realnych korzyści, jakie wiążą się z korzystaniem z faktoringu przez ich dostawców czy wykonawców robót. Dzięki pozyskaniu finansowania, firmy realizujące ich zlecenia mogą prowadzić prace w sposób płynny i terminowy. Kończą się ich problemy z wykonawcami proszącymi o skonto czy zaliczki na zakup materiałów lub wypłaty dla pracowników.

Dodatkowo, w zamian za udzielenie zgody na cesję, płatnik może uzyskać wydłużenie terminu płatności np. z 30 do 45 dni. Jednocześnie nie pogorsza się płynność finansowa jego wykonawcy, ponieważ nasza firma wypłaca mu środki finansowe już w dniu wystawienia faktury.

Na koniec warto wspomnieć, że nie bez znaczenia jest podtrzymanie dobrych relacji między kontrahentami oraz budowanie wzajemnego zaufania, co tworzy atmosferę do rozszerzania współpracy.

Foto on Unsplash

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Privacy Preference Center

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other