Blog

Zmiany w pracy Sądów i komorników wprowadzone przez specustawę

Data publikacji artykułu:
8 kwietnia 2020
Zawieszenie terminów procesowych przez specustawę

Photo by Bill Oxford on Unsplash

W efekcie wejścia w życie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) z dniem 31 marca 2020 r. zawieszeniu uległy wszystkie terminy procesowe zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak i przed organami administracji publicznej. 

Co oznacza zawieszenie terminów procesowych?

Z dniem 31 marca 2020 r. zawieszeniu na czas epidemii uległy wszystkie dotychczas wyznaczone terminy określone w przepisach procesowych lub wyznaczone przez Sąd, a te terminy, które miałyby się rozpocząć po 31 marca 2020 r., nie będą biegły. Zawieszenie dotyczy m.in. spraw: sądowych, egzekucyjnych, karnych, karnych skarbowych, o wykroczenia, administracyjnych.

Zawieszenie nie dotyczy spraw pilnych. Co do zasady sprawami pilnymi są sprawy m.in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.  Prezes Sądu może zarządzić rozpoznanie innej sprawy jako pilnej ze względu np. na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

Jak w praktyce wygląda praca sądów?

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii rozprawy sądowe i posiedzenia jawne będą odbywać się  jedynie w sprawach pilnych. Pozostałe rozprawy i posiedzenie zostały zniesione, a sądy wyznaczą ich nowe terminy.  Zawieszenie działania sądów nie może być podstawą do skarg na przewlekłość ich pracy.

Sądy na posiedzeniach niejawnych nadal mogą wydawać nakazy zapłaty, postanowienia, zarządzenia oraz doręczać je stronom.  Sprawy, w których zostały już wydane nakazy zapłaty oraz wyroki, a które nie zdążyły się uprawomocnić przed 31 marca 2020 r. będą oczekiwać na stwierdzenie ich prawomocności do czasu ustania stanu epidemii. 

Jeśli Sąd doręczy nam jakiekolwiek pismo czy zobowiązanie, w związku z którym zostanie wyznaczony nam termin do podjęcia określonych działań np. dostarczenia dokumentów to doręczenie takie będzie skuteczne. My możemy wykonać zobowiązanie Sądu i będzie ono skuteczne lub wstrzymać się z wykonaniem zobowiązania do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.

Terminy, które nie uległy zwieszeniu

Zawieszenie nie dotyczy biegu terminów prawa materialnego, wszelkie terminy wynikające z prawa cywilnego biegną dalej. Dotyczy to zarówno terminów zapłaty, wymagalności roszczenia, jak również przedawnienia.

Poznaj 5 faktów o przedawnieniu roszczeń, które powinien znać każdy przedsiębiorca >>

Co z komornikiem?

Zawieszeniu ulegają również terminy w postępowaniu egzekucyjnym.  Można jednak kierować wnioski egzekucyjne do komorników, a komornicy mają obowiązek je realizować. Komornicy mogą np. zajmować rachunki bankowe czy wierzytelności, ustanawiać zabezpieczenie na majątku dłużnika. Termin na ewentualne skargi na czynności komornika ulega zawieszeniu, podobnie jak terminy wyznaczania poszczególnych czynności np. w egzekucji z nieruchomości.

 

Twój kontrahent nie uregulował zobowiązania?

Po 70 dniach oczekiwania na płatność prawdopodobieństwo odzyskania długu spada do 50%, dlatego nie warto zwlekać z oddaniem sprawy do windykacji!  W INDOS SA 82% należności odzyskiwanych jest  na etapie polubownym, czyli bez konieczności kierowania sprawy do sądu.  Dzięki temu nasi Klienci szybciej odzyskują należne im pieniądze.

Zlecam windykację >>

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?