Relacje inwestorskie

Komunikaty

Komunikat nr 1- Wezwanie do wydania akcji

Zarząd spółki INDOS S.A. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy INDOS do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie INDOS przy ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów,  w dni robocze w godzinach 8-16.

Privacy Preference Center

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other