Relacje inwestorskie

Licytacje komornicze

Nieruchomość w Częstochowie

Opis licytowanej nieruchomości: nieruchomość położona w Częstochowie, ul. Kolorowa 10 D w dzielnicy Gnaszun-Kawodrza, opisana jako działki 427/4, 427/1, 429/7, 428/2 o pow. łącznej 0,1614 ha, zabudowana trzema budynkami o funkcji produkcyjno-biurowej tj. budynkami dawnej masarni. Nieruchomość nie posiada uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej, uregulowanej w księdze wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW CZ1C/00102752/3.

Wartość szacunkowa: 433 700 zł,

Cena wywoławcza: 289 133,32 zł

Druga licytacja odbędzie się 22.09.2020 r. o godz. 12.15 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, sala 22.

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie u, Kancelaria Komornicza nr III, tel. 34 366 49 05.