Scroll
Faktoring Faktoring

Faktoring

Masz dość czekania na przelewy od kontrahentów?

Skorzystaj z faktoringu bez bankowych procedur. Zaoferuj swoim odbiorcom wydłużone terminy płatności, jednocześnie otrzymując zapłatę w dniu wystawienia faktury.

Złóż wniosek

Jak działa faktoring?

Twój Klient składa zamówienie

Po zrealizowaniu zamówienia wystawiasz Klientowi fakturę, a jej kopię przesyłasz do nas

Wypłacamy Ci do 90% kwoty faktury w ciągu 24h

Twój Klient spłaca całość należności, a my przekazujemy Ci pozostałą część

moneta-2 moneta-1 moneta-2

W efekcie Twój Klient korzysta z wydłużonego terminu płatności,
a Ty nie musisz przez ten czas czekać na zapłatę

Korzyści

Faktoring jest szczególnie polecany, gdy:

 • potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki,
 • Twoi odbiorcy oczekują dłuższych terminów płatności,
 • masz stałych i zaufanych odbiorców towarów i usług, którzy oczekują lepszych warunków współpracy,
 • rozpoczynasz współpracę z nowym kontrahentem i nie znasz jego pozycji rynkowej oraz zdolności do terminowego regulowania zobowiązań,
 • Twoim celem jest zdyscyplinowanie i zmobilizowanie dłużników do terminowego wywiązywania się z płatności,
 • ponoszone przez Ciebie koszty z tytułu udzielanych kredytów kupieckich są zbyt wysokie,
 • chcesz dokładniej planować wpływy i wydatki.

Rodzaje faktoringu:

W ramach tej usługi płacimy w imieniu naszego Klienta za faktury wystawiane przez jego dostawców. Klient natomiast spłaca należności wobec naszej spółki w dogodnym dla siebie terminie. Dzięki faktoringowi odwrotnemu  zobowiązania Klienta są zawsze terminowo regulowane, a jednocześnie korzysta on z wydłużonego terminu płatności i może przeznaczyć wolne środki finansowe na dowolny cel. Dla niektórych Klientów korzystanie z faktoringu odwrotnego jest zupełnie bezkosztowe, ponieważ ich dostawcy udzielają skonta za terminową płatność. Uzyskana w ten sposób kwota może pokryć koszty usługi.

W ramach faktoringu odwrotnego finansujemy faktury :

 • których termin płatności dopiero zapadnie np. za 7 dni.
 • przeterminowane, za które zapłacimy w terminie ustalonym z Klientem np. w ciągu 24h.
 • proforma – zaliczkowe, za które zapłacimy w terminie ustalonym z Klientem np. w ciągu 24h.

Jak to działa?

1.

Kontrahent dostarcza Ci produkt lub usługę i wystawia fakturę

2.

Przedstawiasz nam fakturę do zapłaty

3.

Płacimy dostawcy 100% kwoty faktury zgodnie z terminem płatności

4.

Spłacasz nam należność powiększoną o nasze wynagrodzenie w dogodnym dla siebie terminie

Zobacz case study

Jest to najczęściej wybierana forma faktoringu, ponieważ odpowiada na potrzeby większości firm sprzedających swoje produkty lub usługi z wydłużonym terminem płatności. W ramach faktoringu niepełnego oferujemy najkorzystniejsze warunki finansowe, proces decyzyjny jest najkrótszy, a wymogi dotyczące zabezpieczeń transakcji są zminimalizowane. Ten rodzaj finansowania jest najbardziej odpowiedni dla podmiotów gospodarczych posiadających stałych i godnych zaufania odbiorców, ponieważ ryzyko niewypłacalności płatników faktoringowych pozostaje po stronie faktoranta.

Jak to działa?

1.

Udostępniasz nam dokumenty potrzebne do realizacji transakcji

2.

Bezpłatnie weryfikujemy dokumenty i sprawdzamy wiarygodność finansową płatników faktoringowych

3.

Podpisujesz z nami umowę

4.

Dostarczasz produkty/usługi swoim Klientom i wystawiasz fakturę

5.

Przesyłasz nam fakturę do sfinansowania

6.

Przekazujemy Ci do 90% wartości faktury

7.

Twój Klient spłaca nam 100% kwoty faktury

8.

Przekazujemy Ci pozostałą część faktury pomniejszoną o nasze wynagrodzenie

Zobacz case study

Ten rodzaj finansowania skierowany jest do Klientów, których odbiorcy nie wyrazili zgody na objęcie ich zobowiązań faktoringiem lub których umowy z odbiorcami zawierają zakaz przelewu wierzytelności. Podobnie jak w pozostałych rodzajach faktoringu, finansujemy niewymagalne faktury wystawiane przez Klienta. Jednak w przypadku faktoringu niejawnego płatnik nie jest informowany o przekazaniu wierzytelności do finansowania  i wpłaca środki na wskazane konto. Dzięki temu rodzajowi finansowania nasi Klienci mogą skorzystać z faktoringu pomimo umownego zakazu cesji.

Jak to działa?

1.

Udostępniasz nam dokumenty potrzebne do realizacji transakcji

2.

Bezpłatnie weryfikujemy dokumenty i sprawdzamy wiarygodność finansową płatników faktoringowych

3.

Podpisujesz z nami umowę

4.

Dostarczasz produkty/usługi swoim Klientom i wystawiasz fakturę

5.

Przesyłasz nam fakturę do sfinansowania

6.

Przekazujemy Ci do 90% wartości faktury

7.

Twój Klient wpłaca 100% należności na rachunek kontrolowany

8.

Przekazujemy Ci pozostałą część faktury pomniejszoną o nasze wynagrodzenie

Zobacz case study

W ramach tej usługi finansujemy Twoje faktury, a Ty całkowicie pozbywasz się ryzyka niewypłacalności swojego odbiorcy. W przypadku braku zapłaty za faktury przekazane do faktoringu zwrot zaliczki nie jest wymagany.

Jakie są korzyści wynikające z faktoringu?

Nie stawiamy wymagań

Nie stawiamy wymagań

co do branży, w której działa nasz Klient, wielkości obrotów, okresu funkcjonowania na rynku. Usługa jest dostępna również dla firm, które w ocenie banku nie mają zdolności kredytowej.

Dopasowujemy się do potrzeb Klienta

Dopasowujemy się do potrzeb Klienta

niezależnie od tego, czy ma jednego czy bardzo wielu kontrahentów, realizuje jednorazową transakcję czy wieloletni kontrakt.

Nie marnujemy czasu

Nie marnujemy czasu

nasze procedury są proste, a decyzje podejmujemy szybko. Klient otrzymuje pieniądze w ciągu 24 godzin.

Jesteśmy elastyczni

Jesteśmy elastyczni

negocjować można prawie wszystkie warunki umowy: wysokość prowizji i opłaty przygotowawczej, ogólny limit finansowania, limity przyznane na poszczególnych płatników, liczbę dni karencji, liczbę dni regresu, rodzaje zabezpieczeń.

Wygodna obsługa online

Wygodna obsługa online

w przypadku faktoringu niejawnego i odwrotnego w tradycyjnej, papierowej formie podpisywana jest jedynie umowa na początku współpracy. Dalsza współpraca odbywa się zdalnie i nie wymaga drukowania i podpisywania dokumentów. Faktury do finansowania Klient wysyła elektronicznie za pośrednictwem Strefy Klienta INDOSnet. Zobacz wersję demonstracyjną Strefy Klienta INDOSnet >>

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o faktoringu?

 • kontrola terminowości i monitoring płatności kontrahentów,
 • księgowanie i rozliczanie należności objętych faktoringiem,
 • raportowanie o stanie rozliczeń pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w faktoringu.
 • limit finansowania – od 30 000 do 3 000 000 zł
 • wypłacana zaliczka – do 95% kwoty faktury
 • koszty: odsetki faktoringowe dzienne: od 0,05 do 0,08% wartości faktury. Koszt ten rozliczany jest proporcjonalnie za ilość dni finansowania (od dnia obciążenia rachunku bankowego INDOS SA do dnia uzyskania środków od płatnika). Pobierane z dołu, po dokonaniu wpłaty przez płatnika faktoringowego.
 • jednorazowa opłata przygotowawcza w wysokości od 0 do 3% przyznanego limitu finansowego jest pobierana z pierwszej zaliczki.
 • nie stosujemy stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej. Zapłacisz tylko za faktyczny czas i wysokość kwoty finansowania
 • brak ograniczeń co do ilości faktur i płatników, branży działania, wielkości obrotów, okresu funkcjonowania na rynku faktoranta i płatnika faktoringowego
 • wiarygodność płatnika faktoringowego i faktoranta (im bardziej stabilna  kondycja finansowa tych podmiotów, tym niższa prowizja)
 • jakość zabezpieczeń transakcji  (nieruchomości i ruchomości obniżają wysokość prowizji)
 • liczba  płatników  faktoringowych i faktur (im większa, tym niższa prowizja)
 • wysokość limitu finansowania  (im  wyższy, tym niższa prowizja)
 • wysokość wypłacanej zaliczki (im wyższa, tym wyższa prowizja)
Złóż wniosek o faktoring