Oferta

Case Study: Faktoring cichy (niejawny)

Faktoring niejawny na przykładzie firmy budowlanej

Firma wykonująca roboty budowlane na zlecenie agencji komunalnej ze śląska potrzebowała finansowania w formie faktoringu. Wartość zleconych prac wynosiła 4,3 mln zł. Pod realizację umowy agencja komunalna zaciągnęła kredyt w banku i względy formalne uniemożliwiały cesję wierzytelności. INDOS SA zaproponował firmie budowlanej współpracę w formie faktoringu cichego. Na początek przyznaliśmy Klientowi limit finansowania w wysokości 500 000 zł.

Ze względu na podwyższone ryzyko po stronie faktora, transakcja wymagała zabezpieczenia majątkowego lub poręczenia. Nasz Klient wybrał zabezpieczenie majątkowe i w tym celu został ustanowiony zastaw rejestrowy na maszynach budowlanych takich jak: koparko – ładowarka, walec itp. Do realizacji transakcji wymagane było także udzielenie nam  pełnomocnictwa do rachunku bankowego Klienta.

Pod transakcję zostało założone konto w wybranym przez firmę budowlaną banku, przeznaczone wyłączenie do przepływów finansowych dotyczących realizacji danego kontraktu. Podwyższone ryzyko transakcji znalazło odzwierciedlenie w nieco wyższej prowizji w wysokości 2% za 30 dniowy okres finansowania. Koszt ten rozliczany jest proporcjonalnie za ilość dni finansowania. Klient zapłacił również pobieraną jednorazowo opłatę przygotowawczą w wysokości 2%. Były to jedyne koszty wynikające z korzystania z usługi. W dniu przesłania faktury do INDOS SA firma budowlana otrzymała przelew 80% wartości wierzytelności.

Po pomyślnym zamknięciu finansowania pierwszej faktury limit finansowania został podwyższony do wysokości 800 000 zł.

Powrót do strony faktoringu