Oferta

Case Study: Faktoring niejawny

Faktoring niejawny na przykładzie firmy budowlanej

Firma wykonująca roboty budowlane na zlecenie agencji komunalnej potrzebowała finansowania w formie faktoringu. Wartość zleconych prac wynosiła 4,3 mln zł. Pod realizację umowy agencja komunalna zaciągnęła kredyt w banku i względy formalne uniemożliwiały cesję wierzytelności. INDOS SA zaproponował firmie budowlanej współpracę w formie faktoringu niejawnego. Na początek przyznano limit finansowania w wysokości 200 000 zł.

Ze względu na podwyższone ryzyko po stronie faktora, transakcja wymagała zabezpieczenia majątkowego lub poręczenia przez spółkę lub osobę, która została pozytywnie zweryfikowana przez faktora. Firma budowlana wybrała zabezpieczenie majątkowe i w tym celu ustanowiono zastaw rejestrowy na maszynach budowlanych takich jak: koparko – ładowarka, walec itp. Do realizacji transakcji wymagane było także ustanowienie rachunku kontrolowanego.

Pod transakcję zostało założone konto w wybranym przez firmę budowlaną banku, przeznaczone wyłączenie do przepływów finansowych dotyczących realizacji danego kontraktu. Podwyższone ryzyko transakcji znalazło odzwierciedlenie w nieco wyższej prowizji od wykorzystanego kapitału 2% oraz prowizji przygotowawczej w wysokości 2%. Były to jedyne koszty wynikające z korzystania z usługi. W dniu przesłania faktury do INDOS SA firma budowlana otrzymała przelew 80% wartości wierzytelności.

Po pomyślnym zamknięciu finansowania pierwszej faktury limit finansowania został podwyższony do wysokości 500 000 zł.

Powrót do strony faktoringu

Privacy Preference Center

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other