Oferta

Złóż wniosek o faktoring

1.Informacje o Wnioskodawcy

Pełna nazwa firmy *

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy *

NIP *

E-mail *

Telefon *

2.Wnioskowany limit finansowy (w zł)

Wnioskowany limit finansowy (w zł) *

3. Odbiorcy wnioskowani do faktoringu

Nazwa odbiorcy *

NIP odbiorcy *

Stosowny termin płatności (w dniach) *

Aktualne saldo należności (w zł) *

Okres współpracy (w latach) *

6. Finalizacja

Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych *

  1. Przetwarzamy dane osobowe podane we wniosku.
  2. Administratorem danych osobowych jest INDOS SA, ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza wniosku oraz prowadzenia ewentualnego dalszego kontaktu na Pani/Pana życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie w/w usługi.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.

Weryfikacja antyspamowa *

* – pola obowiązkowe